Færre kommuner er bedre for næringslivet

- NHO ønsker mer bruk av private i offentlig tjenesteyting, men det er ikke drivkraften for at NHO ønsker kommunesammenslåing, sier Per Øyvind Langeland, avdelingsdirektør for innovasjon og næringsliv i NHO til Nationen.

Avdelingsdirektør for innovasjon og næringsliv i NHO, Per Øyvind Langeland

Publisert 28.03.14

Offentlig sektor og næringslivet

Langeland viser til Nationens oppslag i går hvor Sp-politiker Anne Beathe Tvinnerheim hevder at NHOs argumenterer for en sammenslåing er begrunnet i å bedre kunne tilby private tjenester.

- NHO ønsker robuste kommuner som gir tilstrekkelig kompetanse for næringslivet, da er en viss størrelse på kommunene nødvendig, sier Langeland.

- Vårt ønske om mer bruk av private i offentlig tjenesteyting er uavhengig av kommunestrukturen. Private aktører kan bidra med kompetanse, nye løsninger og nye krefter inn i offentlig tjenesteproduksjon, uavhengig av størrelse, sier Langeland.

Han viser til at kommunesammenslåing handler om å få til effektive planprosesser og mer helhetlig grep i bo- og arbeidsmarkedsområdene. – Planprosessene går for tregt. Robuste kommuner sikrer kvaliteten i tjenestetilbudet, gode forvaltningsvedtak og kompetente medspillere for næringslivet, sier Langeland.

Han viser videre til at det blant annet er nødvendig å se areal- og transportpolitikken i sammenheng, og å styrke fagmiljøene i mindre kommuner.

Les saken – NHO: Færre kommunar betre for næringslivet - i sin helhet i Nationen, 28. mars 2014.

Kontakt oss

Per Øyvind Langeland

Avdelingsdirektør

Næringspolitisk avdeling

per.langeland@nho.no
Mobil
99792282
Rune Foshaug

Avdelingsdirektør

Kompetanse og innovasjon

Rune.Foshaug@nho.no
Mobil
95142636