Kommunekartene: Et grundig forarbeid 

NHOs kommunekart er slett ikke noe «diktat ovenfra», som Emeritus professor i geografi Arild Holt-Jensen hevder. 

NHOs 15 regionkontorer landet rundt har i samarbeid med NHOs bedrifter lokalt derfor laget et forslag til færre kommuner som vil gi bedre løsninger for næringsutvikling. Her fra Agder. Illustrasjon: Hyper.

Publisert 09.09.15

Offentlig sektor og næringslivet

NHO mener vi trenger færre og sterkere kommuner her i landet. NHOs 15 regionkontorer landet rundt har i samarbeid med NHOs bedrifter lokalt derfor laget et forslag til færre kommuner som vil gi bedre løsninger for næringsutvikling.

Emeritus professor i geografi Arild Holt-Jensen har tydeligvis ikke vært klar over dette når han omtaler det som «et diktat ovenfra». Han tar heller ikke innover seg at kommunestrukturen har stått fast siden 60-tallet i en tid med store forandringer i landet vårt knyttet til en geografisk konsentrasjon av befolkning og utdanningsnivå, og til endringer i infrastruktur og teknologi.

Les også: 5 grunner til større kommuner

Næringsstrukturen endret seg

85 prosent av befolkningsveksten i Norge siden 1970 har skjedd i rundt 20 byregioner og de minst sentrale kommunene har lenge mistet omkring 30 prosent av ungdomskullene i alderen 15 til 35 år.

Dette betyr også en konsentrasjon av utdanningsnivå i de største byregionene. Samtidig har næringsstrukturen endret seg dramatisk og kommunenes oppgaver har økt i omfang og kompleksitet.

Klikk frem din kommune i vårt interaktive Norgeskart

Høyere krav til kompetanse

Kravene til kompetanse er dermed langt høyere enn på 1960-tallet. Det er etter NHOs syn ikke holdbart at mindre kommuner mangler fagmiljøer innenfor sentrale områder som er viktig for både innbyggere og næringsliv.

Holt-Jensen forteller historier om hvor viktig det kan være at folk kjenner hverandre i mindre lokalmiljø. Dette er en viktig verdi for mange, også i store byer. Men det er ikke antall rådhus eller rådmenn i regionen som avgjør det sosiale livet. Skal det gode sosiale livet blomstre i hele landet også i 2030 og 2040 er det nødvendig med nye grep landet rundt i dag.

Av: Ingebjørg Harto, konstituert næringspolitisk direktør i NHO.

Kontakt oss

Ingebjørg Harto

Direktør

NHO Brussel

Ingebjorg.Harto@nho.no
Mobil
92447160