5 argumenter for større kommuner

Færre og større kommuner er bra for næringslivet og verdiskapingen i Norge. Les hvorfor.

Slik mener NHO at Drammen kommune bør se ut. Illustrasjon av Hyper. 

Publisert 06.08.15

Buskerud, Offentlig sektor og næringslivet

1. Effektiv og miljøvennlig arealbruk

Større kommuner kan se boligutbygging, næringsområder og transportbehov i sammenheng. Da kan man for eksempel lettere konsentrere bolig- og næringsutvikling rundt kollektivknutepunkt. Det gir kortere reisevei, flere boliger og mindre bilkjøring. Dette er bra for bedrifter, ansatte og miljøet. 

2. Bedre saksbehandling og økt rettssikkerhet

Kommunens oppgaver blir stadig mer omfattende og komplekse. Det krever kapasitet og større fagmiljøer blant annet innen offentlige innkjøp.

3. Færre kontaktpunkter og mer enhetlig planlegging

Når bedriften skal planlegge nye anlegg eller endre virksomheten slipper den ulike planregimer innenfor samme region.

4. Mer robuste kommuner

Større kommuner er mer robuste for uforutsette hendelser. Kommunene har dermed også større muligheter til å prioritere det som er viktig for verdiskapingen lokalt.

5. Effektiv ressursbruk

Større kommuner gir grunnlag for mer effektiv ressursbruk og bedre anvendelse av arbeidskraften lokalt.

Les også: Ja til færre kommuner

Les også: - Roper på kommunereform

Kommune-NM: Sjekk din kommune her!