HelseOmsorg21

Den nasjonale strategien HelseOmsorg21 ble lansert onsdag: - Bra at næringsutvikling er en viktig ambisjon, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Publisert 30.06.14

Offentlig sektor og næringslivet

- HelseOmsorg21 er en sterk og viktig nasjonal strategi for å fremme en forsknings- og kunnskapsbasert helse- og omsorgssektor inn i det 21. århundret. Vi er tilfreds med at næringsutvikling ligger som et tydelig premiss både i visjon, målbilde og som satsingsområde innen helse og omsorg, sier Kristin Skogen Lund, adm. direktør i NHO.

Bakgrunn
Helse- og omsorgsdepartementet tok våren 2013 initiativ til denne strategien. Den skal legge til rette for en målrettet, helhetlig og koordinert nasjonal innsats for forskning, utvikling og innovasjon innenfor helse og omsorg for dette århundret. Sluttrapporten ble overlevert statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie onsdag 25. juni.

Arbeidet har blitt lagt opp som en dugnad med deltagere fra næringsliv, kommuner, universiteter, sykehus og departementer. NHO har tidligere gitt innspill til delrapportene om næringsutvikling og kommunesektoren.

Behov for ny helse- og omsorgsindustri
- Vi er glade for at det slås tydelig fast at næringsutvikling må være en erklært ambisjon. Næringslivet skal være en samarbeidspartner og medutvikler av nye løsninger, sier Skogen Lund. - For å løse utfordringene vi står overfor, er vi nødt til å bringe inn nye krefter, ny kompetanse og kapasitet og nye fagprofesjoner. Slik kan vi skape ny dynamikk for videreutvikling av helse- og velferdstjenestene.

Rapporten er en solid gjennomgang av behovet for forskning og innovasjon innen helse- og omsorgsfeltet. Det er levert mange gode vurderinger og forslag til tiltak. Strategien peker bl.a. på ulike former for markedssvikt som fordrer nye grep og konkrete tiltak.

Vesentlig bidragsyter
Private selskaper leverer til sektoren allerede i dag, og er en vesentlig bidragsyter til innovasjon og næringsutvikling.

- Inntrykket er likevel at strategien har for liten vekt på rammebetingelser som kan forenkle og forbedre produktene, løsningene og tjenestene fra disse, sier Skogen Lund.

- Helseforetakene og kommunene må i større grad benytte seg av markedsaktører i under- og tjenesteleveransene. Da vil man etablere gode drivere for å utløse innovasjons- og verdiskapingspotensialet.

NHO merker seg at strategien blir viktig for regjeringens prioriteringer fremover og vil følge dette opp.

Kontakt oss

Per Øyvind Langeland

Avdelingsdirektør

Næringspolitisk avdeling

per.langeland@nho.no
Mobil
99792282
Rune Foshaug

Avdelingsdirektør

Kompetanse og innovasjon

Rune.Foshaug@nho.no
Mobil
95142636