Medietrøkk rundt Kommune-NM

Etter at NHO mandag la frem resultatene fra årets Kommune-NM har det vært hele 281 oppslag i media.

Aviser over hele landet har skrevet om resultatene fra NHOs Kommune-NM. Foto: Tuva Gaarder Nordlie

Publisert 31.07.14

Offentlig sektor og næringslivet

Både nasjonale og lokale medier har vist stor interesse for NHOs Kommune-NM.

-  Det er veldig gledelig og viser at Kommune-NM har fått en viktig rolle i debatten om hvordan vi skal organisere Norge og kommunene, sier Ole Erik Almlid, direktør for kommunikasjon og samfunn i NHO.

Kommune-NM har fått en viktig rolle for å skape en god debatt om hvordan vi skal organisere Norge.

Det store medietrykket viser at det NHO kommer med oppfattes som relevant i debatten.

- Timingen er også god, med tanke på lokalvalget neste år, og at regjeringen har satt kommunesammenslåing på dagsorden.

Flere innspill fremover

Almlid understreker at det er nødvendig å diskutere hvordan offentlig sektor er organisert.

- Under, og frem til, vår årskonferanse etter jul skal vi også ta dette et steg videre. Gjennom høsten vil vi bidra med enda mer innsikt i debatten, som kanskje vil øke forståelsen for at kommunesammenslåing har en stor verdi.

NHOs Kommune-NM gir en viktig indikator på tilstanden i kommunene, og hvilke utfordringer Norge står overfor.

Avisa Nordland, Firda, Romerikets Blad, Smaalenenes Avis og Østlandets Blad har hatt hele fem oppslag om kåringen, og mange av regionskontorene til NHO har kommet med lokale betraktninger.

Nord-Norge mest fremgang

Hvis vi begynner øverst i landet ser vi at til tross for en lav plassering, har nordnorske kommuner mest fremgang. Troms, Nordland og Finmark har tre av fire topplasseringer når det gjelder fremgang.

- Olje, gass og forsiktig befolkningsvekst, kombinert med høy sysselsetting og lav arbeidsledighet, har nok mye å si for de tallene vi nå ser, sier Ivar Kristiansen, regiondirektør i NHO Nordland til Avisa Nordland

Kristiansen mener likevel at nordnorske kommuner har langt igjen.

- Nord-Norge ligger langt under landsgjennomsnittet når det gjelder verdiskapning og vekst.

"Kyst-Trøndelag" scorer bra

I Midt-Norge skårer "Kyst-Trøndelag" godt, men Trøndelag preges generelt av en sterk Trondheimsregion.

Kommunene må legge til rette for gode og effektive samferdselsløsninger.

Mens Malvik, Klæbu og Skaun scorer godt på demografi, er det kompetanse som spesielt preger rangeringen både for Trondheim og Stjørdal. Dette gir oss et bilde av en arbeidsmarkedsregion som gjenspeiler næringsmiljøene særlig i Trondheim, og evner å vokse i et regionalt perspektiv.

-  Skal denne positive utviklingen fortsette forutsetter det at kommunene tenker og utvikler seg i dette regionale perspektivet og spesielt gjennom å legge til rette for gode og effektive samferdselsløsninger i regionen, sier Jon Uthus i NHO Trøndelag.

Sogn og Fjordane tror på større fagmiljøer

Vestlandet skiller Gulen kommune seg ut positivt, og Sunnfjord-regionen er på plass nr.20 over de høyst rangerte regionene i landet. Av de fire indikatorene er det "Arbeidsmarked" som fører til at de er blant "topp 20".

NHO Sogn og Fjordane peker blant annet på at kommunesammenslåing, styrking av noen få senter, relevante utdanningstilbud og bygging av større fagmiljøer er en del av løsningen for å øke attraktiviteten til fylket blant unge mennesker.

Kongsberg på toppen i Buskerud

NHOs Kommune-NM plasserer Kongsberg/Numedalsregionen som nummer 3 av 79 regioner i Norge. Regionen er dermed bare slått av Osloregionen og Stavangerregionen.

-  Plasseringen bekrefter den sterke utviklingen Kongsberg er inne i, sier regiondirektør Per Steinar Jensen i NHO Buskerud.

Blant kommunene rangeres Kongsberg som nummer 6 av alle landets kommuner. Regionene i Buskerud fordeler seg over et vidt spekter.

Vi trenger flere boliger og byutvikling må settes høyere på dagsorden.

Må håndtere voksesmertene

Til tross for at Oslo ligger på en 3.plass, merker Oslo og Akershus at byene og sterke næringsregioner opplever voksesmerter.

 - Vårt gode utgangspunkt må forvaltes og utvikles for fremtiden! Vi trenger bedre transportløsninger for mennesker og varer, flere boliger og byutvikling må settes høyere på dagsorden, sier regiondirektør i NHO Oslo og Akershus Nina Solli.

Hun mener også at kommunene kan bli enda bedre til å vri sine offentlige innkjøp slik at det stimulerer næringslivet til innovasjon og nytenkning.

Østfold må ha flere arbeidsplasser

Østfold scorer lavt på de viktige indikatorene som gir bærekraft på sikt: arbeidsmarked og kompetanse. Nedre Glomma og Indre Østfold har noen av de svakeste arbeidsmarkedene i landet. Beste kommune i Østfold er Hobøl på 66. plass.

Ifølge Regiondirektør Espen N. Evensen holdes Østfold-regionene oppe, rundt midtstreken i kommunerangeringen på grunn av effektiv kommunal drift og positiv befolkningsutvikling.

 - Det er positivt og et godt grunnlag for fremtiden, men forutsetter at man tar den store sysselsettingsutfordringen enda mer på alvor.

Mulig det er større kommuner i fylket vårt som skal til for at Vestfold skal klatre høyere på listen.

Tønsberg på topp i Vestfold

I Vestfold er det Tønsberg kommune som tar førsteplassen med en 32. plass blant alle landets 428 kommuner.

– Analysen styrker det arbeidet som allerede er så godt i gang i Vestfoldkommunene for å se på mulige kommunesammenslåinger, sier regiondirektør i NHO Vestfold Kristin Saga.

– Mulig det nettopp er større kommuner i fylket vårt som skal til for at Vestfold skal klatre høyere på listen i kommune-NM, sier hun.

Mer strekk i feltet

Årets Kommune-NM dokumenterer på nytt at veksten fordeler seg ujevnt i ulike regioner.

– Vi ser større strekk i feltet, sier Petter Haas Brubakk, direktør for næringspolitikk i NHO.

Brubakk peker på økt satsing på samferdsel og større og mer robuste kommuner som en del av løsningen.