Høykostlandet Norge må strekke seg lengre

Det nye klyngeprogrammet "Klyngene som omstillingsmotor" skal spre spisskompetanse fra klynger for å øke næringslivets innovasjons- og omstillingstakt.

Publisert 18.09.15

Forskning og innovasjon, Offentlig sektor og næringslivet

Regjeringen lanserte 10. september et nytt klyngeprogram, "Klyngene som omstillingsmotor". Programmet starter opp allerede i høst, med to pilotprosjekter knyttet til de tre industriklyngene NCE Systems Engineering, NCE Raufoss og NCE Smart Energy Halden.

Norge må gå fra særstilling til omstilling, og for et høykostland som Norge blir det ekstra viktig å støtte opp under de faglig- og teknologisterke miljøene som allerede eksisterer.

NHO mener at satsing på kunnskapsbasert vekst er særlig viktig i en tid med omstilling, og er positive til regjeringens varslede klyngesatsing. Dette vil kunne videreutvikle og forbedre kunnskapsdynamikken i norsk næringsliv, og bidra til styrket konkurransekraft og innovasjonsevne.

– Spennende nytt

Runar Rugtvedt, bransjesjef for olje og gass i Norsk Industri, er entusiastisk med tanke på fremtiden.

– Dette er spennende nytt! Vi har mye avansert teknologi og høy kompetanse fra olje- og gassnæringen som vi tror kan bli verdifull også for nye forretningsområder i tiden fremover. Det nye programmet som nå er i startgropen kan gi de rette insitamentene for en slik teknologioverføring, sier han.

Nytenking og produktivtetsvekst

Rugtvedt forteller at de allerede er i god dialog med virkemiddelapparatet for forskning og innovasjon om dette, og er klare for samarbeid for å fremme industriell verdiskaping på nye områder. 

NHO tror kombinasjonen av kunnskap og teknologi fra ulike bedrifter som bidrar i klyngene vil gi gode resultater i form av omstilling, nytenking og produktivtetsvekst.

Les mer: Blir omstillingsmotor i Norge

Kontakt oss

Maria Hoff Aanes

Seniorrådgiver

Myndighetskontakt

maria.hoff.aanes@nho.no
Telefon
23088317