Nå urbaniseres det raskt

Norge står foran to megatrender. Befolkningsvekst og urbanisering. Hvordan påvirker dette Buskerud?

God stemning på årskonferansen til NHO Buskerud. Fra venstre: Astri Syse, forsker SSB, Per-Arne Tuftin, reiselivsdirektør Innovasjon Norge, Per Steinar Jensen, regiondirektør NHO Buskerud, Ellen Raaholt, styreleder NHO Buskerud og Kristin Skogen Lund, administrerende direktør NHO.

Publisert 04.03.15

Offentlig sektor og næringslivet

Noen kommuner har nok flere oppgaver enn innbyggere

– Om jeg hadde sparepenger til overs, ville jeg kjøpt hus på Hønefoss. Det vil bli mer verdt i tiden fremover, sier Kristin Skogen Lund, NHOs administrerende direktør.

Vi er på årskonferansen til NHO Buskerud på Sundvolden hotell. Hvordan regionen skal rigge seg for befolkningsvekst og skape attraktive arbeidsplasser er tema.

Urbanisering

– Norge er et av landene i Europa som er minst urbanisert, og som nå urbaniseres raskt da vi henger litt etter, sier Rolf Rødnes fra DAMVAD.

På scenen er også Anne Espelien fra Menon:
– Politikk må ta utgangspunkt i bedriftenes behov. En region vokser ikke uten vekst i næringslivet, sier Espelien.

Innbyggernes utdanningsnivå er også viktig for kommunens muligheter for vekst. Espelien trekker frem at yrkesfag betyr mye for norsk innovasjonsevne.

– I Buskerud finnes mange fagarbeidere. Her ligger et stort potensial, sier Espelien.

Hun minner også om at uten omstillingsevne stopper det meste. Skrekkeksempelet er Detroit da bilindustrien der trappet ned.

Damvad: Flere tette bysentra gir mer effektive norske byregioner

SSBs prognoser for befolkningsveksten i Buskerud. Klikk for større bilde.

Slik blir befolkningsveksten i Buskerud

Statistisk sentralbyrå (SSB) lager framskrivinger av befolkningsveksten.
– Vi blir stadig flere, og vi bor stadig mer sentralt, sier Astri Syse fra SSB. Byrået har brutt ned tallene for fylket.

I følge SSB sitt hovedanslag vil befolkningen i Buskerud øke med ca 3000 mennesker hvert år fremover. Hemsedal får størst prosentvis vekst i fylket med hele 61 prosents økning frem til 2040. I Drammen spås befolkningsveksten å øke med 31 prosent i samme periode. Prognosene er styrt av utviklingen de siste fem år.

– Det tok 600 år for Drammen å bli 67.000 innbyggere. Nå skal vi i løpet av 25 år bli 50.000 til, sier Tore Opdal Hansen, ordfører i Drammen. Han mener dette også betyr at det må skapes 25.000 nye arbeidsplasser. Det er krevende å vokse så fort minner han om.

I fremtiden ser ordføreren for seg en større kommune som er tettere på Oslo. 

Damvad: Litteraturstudie om effektive bo- og arbeidsmarkedsregioner

Paul Chaffey, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, viser frem økningen i kommunenes oppgaver siden forrige kommunereform. Klikk for større bilde.

Paul Chaffey

Det handler om å oppdage behovet for endring i tide

Kommunereform

– Noen kommuner har nok flere oppgaver enn innbyggere, sier Paul Chaffey, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. De er midt i en prosess for å se på hvordan landet kan få en bedre kommunestruktur.

Den forrige kommunereformen var på 50-tallet. Den kom til da alle kommuner skulle tilby niårig grunnskole. Kommunenes oppgaver har blitt mye mer omfattende siden den gang (se bildet). 

Bedre tjenester, med færre grenser, er budskapet fra departementet.
– Folk velger selv hvor de vil bo. Vi flytter der det er muligheter og spennende jobber. Næringslivet har endret karakter. Dette er forutsetningen for utviklingen vi nå ser, sier Chaffey. 

Per Steinar Jensen, NHOs regiondirektør i Buskerud og vert for konferansen, har følgende budskap:

– Det handler om å oppdage behovet for endring i tide. Når behovet er åpenbart for alle – da er det allerede for sent. Behovet for en mer effektiv forvaltningsstruktur er i ferd med å bli åpenbar. Min forventning til lokalpolitikerne at er at de tar utfordringen på alvor og iverksetter endring i tide. Det vil styrke velferd og konkurransekraft, sier Jensen.

Fortjener Ringeriksbane og ny E-16

Tronrud Gruppen engasjerer seg aktivt i utviklingen av næringslivet i Ringerike.
– Fin natur er ikke nok. Vi må skape flere arbeidsplasser. I vår region er det store muligheter for dette. Vi blir ingen drabantby til Oslo. Det er og blir like viktig å pendle inn i regionen som ut, sier Haakon Tronrud, konsernsjef i Tronrud Gruppen AS.

Haakon Tronrud, konsernsjef i Tronrud Gruppen AS.

Tronrud holder innlegg

Tronrud har, som mange i salen, store forventninger til utbygging av E16 mot Hønefoss og ny jernbanetrasé.

– NHO har bidratt til å sette fokus på vår region. Timingen har vært utrolig bra. Ringeriksløsningen, med bane og vei, tar endelig sin form. Vi håper på anleggsstart 2018-19. Det fortjener denne regionen, sier Tronrud.

Andreas Smith-Erichsen, destinasjonssjef i Ski Star Hemsedal, støtter dette:
– Vi er veldig opptatt av samferdsel. Utbyggingen Sandvika-Hønefoss, valg av hovedfartsåre Oslo-Bergen og Ringeriksbanen betyr mye for oss. Dette for å få raskere kommunikasjon mellom befolkningene både på Vestlandet og Østlandet.


Kristin Skogen Lund med Andreas Smith-Erichsen fra Ski Star Hemsedal.

Skistar

Rattsørapporten: Næringsutvikling, utdanningsvekst, og urbanisering: Utfordringer for kommunereformTransportøkonomisk institutt: Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer

Jernbanereform kommer nå

– Jeg er ikke tvil om at i denne regionen vil det skje mye i tiden fremover, sier Bård Hoksrud, statssekretær i Samferdselsdepartementet.

Ringeriksbanen har vært diskutert siden 1854. Først de siste årene har han trodd det er mulig å få til. Grunnen er blant annet at kommunene ser at avgjørelsene kan tas på et nasjonalt nivå.

– Lokaldemokratiet må få virke. Men på et punkt må vi må videre. Noen beslutninger må tas på et nasjonalt plan. Hovedfartsårene er så viktig for landet og for næringslivet, sier Hoksrud.

– Det kommer en jernbanereform. Den er rett rundt hjørnet, røper han tilslutt.

Se hvordan utbyggingen av vei og bane på Ringerike kan bli. Illustrasjon: Superunion


Kanskje vil flere av regionens forventninger til bedre vei og bane innfris? Følg med!

Se digitalt politikkdokument - dette mener NHO