Kommune-NM: Innlandet frem, Vestlandet tilbake

Denne vakre stranda ligger i Sola som – også i år – topper NHOs Kommune-NM. Rogalandskommunene går allikevel tilbake, mens Innlandet har sterkest fremgang.

Solastranda. Foto: Svein Olav Simonsen, NHO Rogaland.

Solastranda. Foto: Svein Olav Simonsen, NHO Rogaland.

Publisert 01.08.16

Offentlig sektor og næringslivet

Les alt om NHOs Kommune-NM 2016 og finn din kommune

NHOs Kommune-NM rangerer norske kommuner og regioner etter 21 indikatorer som gjenspeiler vekstkraft og attraktivitet for næringslivet. Indikatorsettet er utviklet i samarbeid med Vista Analyse.

Etter Sola kommer – også som vanlig – Bærum og Oslo. Blant regionene rangeres Akershus Vest med Asker og Bærum høyest, foran Oslo og Nord-Jæren.

Tilbakegang

Rogaland peker seg ut som fylket med fleste kommuner i tilbakegang. Her er det meget store negative endringer for arbeidsmarkedsindikatorene for alle kommuner. Sola er unntatt, selv om arbeidsledigheten har økt kraftig. Sola har mye å gå på når det gjelder yrkesfrekvenser, inntektsnivå, kompetanse og demografi. Det er de mindre industrikommunene i Rogaland som er hardest rammet.

Fremgang

Vestfold er fylket med flest andel kommuner med fremgang, men det er Innlandet hvor kommunene har sterkest fremgang. I Innlandet er det det klar fremgang for alle de større by-kommunene. Industrikommunen Vestre Toten går 65 plasser frem. Andre kommuner i Innlandet som rangeres høyt er gjerne typiske reiselivskommuner og kommuner med utdanningsplasser for høyere utdanning. I Sogn og Fjordane er det også mange interessante kommuner som går frem. For Nord-Norge er ikke fremgangen så markert som i fjor, men også i år er mange havbruks- og reiselivskommuner i klar fremgang.

Hovedbildet

Hovedbildet er som tidligere at de høyest rangerte kommunene ligger på det sentrale Østlandet, langs Sørlandskysten, og oppover Vestlandskysten til Bergensområdet, i tillegg til byer langs kysten opp til Tromsø. Disse har høy befolkningstetthet, de ligger nær universiteter, eller de er preget av næringsklynger innenfor petroleum og teknologi.

Kommunene som er lavest rangert ligger i Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark og i grensetraktene mot Sverige på Østlandet.

Kontakt:
Peter Markovski, senior kommunikasjonsrådgiver, NHO,
telefon: 920 41 055.