ARENDALSUKA

Kommunekartet er gått ut på dato

Norge har en forvaltningsstruktur som ikke fungerer, det må Stortinget gjøre noe med, sa NHO-sjef Kristin Skogen Lund da kommunereformen ble tatt opp til debatt under Arendalsuka.

Kristin Skogen Lund pekte på flere grunner til at næringslivet ønsker kommunereform.

Publisert 13.08.14

Offentlig sektor og næringslivet

Det er ikke lett for ordførere å rasjonalisere bort seg selv

Det var bred enighet om at kommunene hadde alvorlige utfordringer blant politikerne som deltok i debatten. Både for å løse velferdsutfordringene og for å sikre lokaldemokratiet er det behov for endring.

– Vi ønsker kommuner som bestemmer egen politikk, ikke bare er utførere av Stortingets og regjeringens politikk, sa Høyres Frank J. Jensen.

Arbeiderpartiets Eirik Sivertsen ville også diskutere kommunesammenslåinger, men mente det var en av mange løsninger, og ikke ville fungere overalt. Partiets Risør-ordfører Per Kr. Lunden mente imidlertid at spørsmålet hadde modnet mange steder, og forventet resultater av prosessen som er satt i gang.

Derfor vil næringslivet ha kommunereform

Kristin Skogen Lund pekte på flere grunner til at næringslivet ønsker kommunereform.

– Transport og arealplanlegging, lange planprosesser, svak kompetanse i små kommuner og vilkårlige forskjeller i rammevilkår som eiendomsskatt er de viktigste.

I debatten deltok også Geir Vinsand fra NIVI Analyse, som har medvirket i en rekke prosesser omkring kommunereform, og har mistet troen på at frivillighet vil føre frem.

– Frivilligheten vil ende i småkommuner, storkommuner, samkommuner, interkommuner og til slutt i finsk kaos, sa han, og mente Stortinget til slutt må skjære igjennom uansett.

Kristin Skogen Lund var enig i at prosessen trenger styring.

– Det er ikke lett for ordførere å rasjonalisere bort seg selv, sa hun.

Kontakt oss

Rune Foshaug

Avdelingsdirektør

Forskning, innovasjon og digitalisering

Rune.Foshaug@nho.no
Mobil
95142636