Milliardmarked åpner seg

- Private leverandører skal ikke lenger bli utestengt som følge av moms når helseforetakene kjøper for milliarder, sier NHO-direktør Svein Oppegaard.

#205

De offentlige sykehusene kan konsentrere seg om kjerneoppgaver rundt behandling av pasienter og overlate andre oppgaver til mer profesjonelle private aktører, sier NHO-direktør Svein Oppegaard.

Publisert 19.10.16

Offentlig sektor og næringslivet

- Kjøp av renhold, vaskeri, kjøkken, IKT, vakthold, transport, regnskap osv. vil fra nyttår kunne skje uten at momskostnaden ved å benytte eksterne leverandører gir incentiv til egenproduksjon, ifølge regjeringens forslag til statsbudsjett. Dette betyr at et milliardmarked åpner seg for private bedrifter.

- Innføring av såkalt nøytral merverdiavgift også for statlige helseforetak er et vannskille innen konkurranseutsetting i Norge. Det vil frigjøre store ressurser og gi bedre kvalitet. De offentlige sykehusene kan konsentrere seg om kjerneoppgaver rundt behandling av pasienter og overlate andre oppgaver til mer profesjonelle private aktører. Vi tror dette vil gi en høyere kvalitet og bedre ressursutnyttelse. Det vil også styrke kostnadseffektiviteten i offentlig sektor, sier Oppegaard.

I dag må staten innkalkulere merverdiavgift som en del av anskaffelseskostnaden på varer og tjenester fra private. Dette har gjort det mer lønnsomt å benytte egne ansatte enn å konkurranseutsette, også til oppgaver som faller utenfor kjernekompetansen, f.eks renhold, kantine, vakthold og liknende.