NHO er for konkurranse

NHO ønsker å prøve ut konkurranse også på attføringsfeltet.

NHO-direktør Svein Oppegaard.

Publisert 30.05.14

Offentlig sektor og næringslivet

I en artikkel i Dagsavisen fredag fremstilles det som om NHO er mot konkurranseutsetting i attføringssektoren. Attføringsbedriftene i NHO Service har spurt kommunene hvordan de stiller seg til konkurranseutsetting på dette feltet.

Det skjer etter at arbeids- og sosialminister Robert Eriksson har ønsket å konkurranseutsette to arbeidstiltak som attføringsbedriftene i dag har enerett på å levere. Han sendte en forskriftsendring ut på høring tidligere i mai.

- Når Attføringsbedriftene så kategorisk avviser anbud, så representerer ikke de NHOs synspunkt, sier Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.

- NHO er generelt positive til å bruke konkurranseutsetting. Vi ønsker mer bruk av konkurranseutsetting, ikke mindre.

Han viser til at man har gode erfaringer med konkurranseutsetting blant annet innenfor rusomsorg, barneverntjenester og eldreomsorg.

Også for attføringssektoren spesielt er Oppegaard åpen for konkurranseutsetting. Men NHO ønsker at dette prøves ut først, i nær dialog med aktørene i attføringsbransjen.

- Her bør endringer skje på bakgrunn av kunnskapsbasert utprøving av tiltak, systemer og organisering. En eventuell endring på dette feltet burde vært en del av stortingsmeldingen arbeidsministeren har varslet til høsten, og ikke kun som en løsrevet forskriftsendring.

Oppegaard understreker at det avgjørende er hvordan en konkurranse utformes – det kan gjøres både godt og dårlig. En stortingsmelding kan belyse alle sider ved utfordringer og alternative løsninger.