NHO vil bygge Barcode i Trondheim

- Vi vil bygge en variant av Oslos Barcode og plassere flere smale, men høye hus på opptil 25 etasjer på Brattøra i Trondheim sentrum, sier Karl Almås, styreleder i NHO Trøndelag.  

Slik ser NHO Trøndelag for seg at Brattøra i Trondheim sentrum kan bli seende ut. Husene kan bli opptil 25 etasjer høye. Foto: Sven-Erik Knoff. Illustrasjon: HYPER AS. 

Publisert 01.09.15

Offentlig sektor og næringslivet

Se et større illustrasjonsbilde av hvordan Brattøra kan se ut

– Det flytter 3 000 personer til Trondheim hvert år. For å møte befolkningsutviklingen må det bygges i overkant av 67.000 boliger frem til 2040 og kollektivknutepunktene må styrkes, fortsetter Almås

Etter at godsterminalen er flyttet fra Brattøra til Torgård i Heimdal vil vi få en tomt som gir muligheter til å bygge noe helt nytt.

– Nå kan vi endelig samle både næring, boliger og studentboliger i umiddelbar nærhet til både buss, båt og bane. Dette vil være en effektiv og miljøvennlig måte å øke mobiliteten og attraktiviteten i Trondheimsregionen. Muligheten er unik, sier Almås til Adressavisen.

Vil bygge Barcode på Brattøra (adresseavisen.no) 

20.000 dagpendlere trenger bedre jernbane

– Trønderbanen må utvikles videre med elektrifisering og dobbeltspor fra Trondheim til Stjørdal og Melhus. Trondheim må styrkes som kollektivknutepunkt i regionen, og her spiller Brattøra en viktig rolle. Dette er særlig viktig når vi ser at det for første gang er registrert mer enn 20.000 dagpendlere mellom Trondheim og de ni andre kommunene i regionen.

NHO Trøndelag viser til en analyse Transportøkonomisk institutt (TØI) gjorde i 2013 av effektene av Barcode i Bjørvika. Denne viser at byggingen av 12 500 arbeidsplasser samlet i Bjørvika, i stedet for fordelt rundt om i Oslo, sparte byen for 5250 bilturer. Dette gir 15 tonn mindre CO2-utslipp per døgn.

– En lignende miljøeffekt kan vi få til i Trondheim også. En utbygging på Brattøra med høyhus på mellom 10 og 25 etasjer vil være både svært arealeffektivt og miljøvennlig, samtidig som vi skal klare å ivareta både utsyn til sjøen og innsyn til byen, sier Almås.  

Kontakt oss