- Vi bør være en stormakt på bioøkonomi

Norges muligheter innen bioøkonomi er enorme. Satser vi nå, vil det styrke norsk matproduksjon både på hav og land, mener Sjømat Norge og NHO Mat og Drikke.

Norges muligheter innen bioøkonomi er enorme, mener Sjømat Norge og NHO Mat og Drikke

Publisert 18.06.15

Offentlig sektor og næringslivet

NHO-foreninger innen hav- og landbasert matproduksjon ser store muligheter dersom regjeringen nå bretter opp ermene og satser på bioøkonomi.

Denne uken var både produsenter, bransjeforeninger og politikere samlet da regjeringen inviterte til innspillskonferanse om en egen strategi for bioøkonomi.

– Norge har en unik mulighet hvis regjeringen er villig til å satse, sier Gaute Lenvik konst. direktør NHO Mat og Drikke.

Nye næringer
I dag har Norge en stor havbasert og landbasert matproduksjon. Denne skal utvikles ytterligere. I tillegg kommer muligheten for nye næringer med høsting av nye arter i havet, bedre utnyttelse av råstoff og biprodukter, dyrking av tang og tare til havs og mikroalger på land, og produksjon av fôrråvarer.

– Det handler om å utnytte de ressursene og mulighetene vi har både på havet og på land. Skal vi lykkes er det viktig at vi har en sterk og lønnsom bearbeidingsindustri i Norge. Hvis råvarer fraktes ubearbeidet ut av landet, så frakter vi også grunnlaget for en norsk bionæring ut av landet, sier adm. dir. i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark.

– Vi kan lykkes, se bare på alt avskjær som før ble kastet på havet. Nå brukes det som fôrråvarer, kosmetikk, helsekost, farmasøytiske podukter og til bioenergi. Vi ser også en spennende utvikling med høsting og bearbeiding på nye arter som rauåte og krill, legger Ystmark til.

Ber om innspill

Regjeringen har bedt om innspill til en bioøkonomistrategi. Både Sjømat Norge og NHO Mat og Drikke ønsker en slik strategi velkommen.

– Det er fire ting som er viktig i en slik strategi. Stimuleringstiltak, større verdikjede fokus i norsk matproduksjon, sterkere integrasjon på tvers av bransjer og mer samarbeid mellom næringer og myndigheter, Ystmark.

NHO sentralt har bedt de to organisasjonene om å koordinere NHO sitt oppfølgingsarbeid. I dag er den bioøkonomiske næringen spredt på mange forskjellige landsforeninger.

– Med potensialet for storproduksjon av biomasse og videreforedling av denne kan vi etablere nye næringer for fremtiden. Vi har store forventninger til Regjeringens strategi og Sjømat Norge og NHO Mat og Drikke er klare til å bidra, sier Lenvik.