NSO

Ny beredskapssjef for norske bedrifter

Knut Oscar Gilje (50) tiltrer som direktør i Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) 1. oktober.

Knut Oscar Gilje, ny direktør i Næringslivets Sikkerhetsråd

Knut Oscar Gilje, ny direktør i Næringslivets Sikkerhetsråd

Publisert 02.09.14

Offentlig sektor og næringslivet

Gilje er utdannet sivilingeniør fra NTNU. Han kommer fra stillingen som administrerende direktør i Safetec Nordic AS hvor han også har vært personal- og organisasjonsdirektør og HR- og markedssjef.

Han har tidligere jobbet med helse, miljø og sikkerhet i AS Oslo Sporveier og Transportbedriftenes Landsforening (NHO). Han har betydelig erfaring innen regelverksarbeid og myndighetskontakt. Fra arbeidsgiversiden var han engasjert i prosjektet "Fra stykkevis og delt til enkelt og helt" (2001), med mål å forenkle HMS-regelverket.

Knut Oscar Gilje har etterutdanning i strategi og ledelse, kunnskapsforvaltning og kommunikasjons- og informasjonsarbeid. Fra selskapet S&J Informasjon AS har han også erfaring som tekstforfatter, rådgiver og prosjektleder.

NSOs oppgave er å organisere og føre tilsyn med egenberedskapen ved virksomheter som kommer under forskrift om industrivern, i dag cirka 1 100 virksomheter med mer enn 150 000 sysselsatte.

NSO er faglig underlagt Justis- og beredskapsdepartementet gjennom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, men er administrativt tilknyttet Næringslivets Hovedorganisasjon.