Ny kommunelov må sikre konkurranse på like vilkår

Kommunal aktivitet som konkurrerer med privat næringsliv må skje på like vilkår. NHO mener dette må være en rød tråd i ny kommunelov.

#205

Illustrasjonsfoto: iStockPhoto

Publisert 12.10.16

Offentlig sektor og næringslivet

Kommuneloven bør inneholde bestemmelser som bidrar til effektive kommuner og fylkeskommuner, heter det i NHOs svar i høringen om ny kommunelov:

- Et av formålene med ny kommunelov må være å legge til rette for et velfungerende næringsliv, sier Andreas Pihlstrøm, advokat i NHO.

Mange kommuner har aktivitet som konkurrerer med privat næringsliv. Kommuner som velger å gå i konkurranse med private bedrifter skal ikke ta økonomisk risiko som kan gi kommunene økonomiske vanskeligheter senere, ifølge Pihlstrøm:

- NHO er opptatt av at det skal være konkurranse på like vilkår mellom foretak i samme marked, uavhengig av kommunalt eller privat eierskap. Det må komme klarere frem at et av formålene med ny kommunelov er å legge til rette for et velfungerende næringsliv. Og kommunene bør i større utstrekning slippe næringslivet til, sier Pihlstrøm.

Kontakt oss

Andreas Pihlstrøm

Advokat

Næringsjus

andreas.pihlstrom@nho.no
Mobil
92818332