Ny stor Østfold-kommune

De fem kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Spydeberg i indre Østfold ønsker å slå seg sammen. – Bra for alle, sier NHO-direktør Ingebjørg Harto.

Slik er NHO Østfolds forslag til hvordan kommunegrensene kan gå i fylket.

Publisert 19.11.15

Offentlig sektor og næringslivet

Konkrete resultater av kommunereformen i form av nye kommunesammenslåinger lar tilsynelatende vente på seg. Men onsdag ble det kjent at ordførerne i de fem nevnte Østfold-kommunene har kommet frem til en intensjonsavtale om sammenslåing.

- Dette er bra. Vi håper nå at mange følger etter dette gode eksemplet. Færre og større kommuner er bra for næringslivet og verdiskapingen i Norge, sier Ingebjørg Harto, næringspolitisk direktør i NHO.

Den "nye" kommunen stemmer nesten med NHOs forslag til nye Indre Østfold kommune. Bare Trøgstad og Skiptvet mangler.

- Vi har vært opptatt av å få kommuner som faller sammen med lokale bo- og arbeidsmarkedsregioner, sier Harto.

Bare én søknad

Så langt har regjeringen kun mottatt én søknad om sammenslåing, fra Vestfold-kommunene Sandefjord, Stokke og Andebu.

- Tiden er overmoden for en omfattende kommunereform som resulterer i vesentlig færre kommuner. En utdatert kommunestruktur gir dårlige løsninger for befolkningen og konkurranseulemper for bedriftene.

I tillegg til mer effektiv og miljøvennlig arealbruk, har NHO blant annet pekt på bedre saksbehandling og økt rettssikkerhet, færre kontaktpunkter og mer enhetlig planlegging, som gode grunner for færre og mer robuste kommuner.