Kommunereform

Ønsker mer robuste kommuner

Bedriftene trenger effektiv saksbehandling og kommuner som kan se arealbruk, næringsutvikling og samferdsel i sammenheng, sier næringspolitisk direktør i NHO Petter Haas Brubakk.

Tiden er overmoden for kommunereform, sier Petter Haas Brubakk.

Publisert 31.03.14

Offentlig sektor og næringslivet

NHO er opptatt av at vi får kommuner som er i stand til å ivareta bedriftenes behov, sier Brubakk. Han mener anbefalingene til ekspertutvalget som har lagt frem sin foreløpige rapport er et godt utgangspunkt for videre arbeid.

Ekspertutvalget har pekt på at kommunegrensene i større grad bør svare til områdene folk bor og arbeider innenfor. NHO støtter dette, og er enig i at både befolknings- og næringsstrukturen for lengst har sprengt rammene for dagens kommune- og fylkesgrenser.

-Kommunesammenslåing er et nødvendig grep både for å løse pressutfordringene i bykommunene, og attraktivitetsutfordringene i mindre kommuner, sier Brubakk.

Ekspertutvalget under ledelse av professor Signy Irene Vabo la 31.3. frem sin første delrapport, der de beskriver kriterier for kommuner som kan løse dagens oppgaver på en god måte. Utvalget anbefaler kommuner med minst 15-20 000 innbyggere, en kommunestruktur som bygger på hvor folk bor og arbeider, og at kommunene bør bli så store at staten kan redusere sin detaljstyring.

-Ekspertutvalget har tatt et tydelig skritt i riktig retning, for tiden er overmoden for en kommunereform i Norge, sier Brubakk.