RAPPORT

Problematiske kommunegrenser

Kommune- og forvaltningsgrensene skaper utfordringer i byområder, om det gjelder bolig, samferdsel eller for andre helhetlige løsninger, viser en rapport laget for NHO.

Publisert 14.05.14

Offentlig sektor og næringslivet

Det er krevende å fremme integrerte, helhetlige, effektive og fremtidsrettede løsninger på tvers av kommune- og forvaltningsgrenser, viser en rapporten fra ni byområder.

Det var Telemarksforsking som utarbeidet denne rapporten i 2013, på oppdrag av NHO. Den viser hvilke utfordringer kommune- og forvaltningsgrensene skaper i byområder.

Rapporten beskriver sentrale utviklingstrekk for byregionene og viser med eksempler fra 9 byområder hvilke typer barrierer innbyggere og næringsliv møter som følge av uhensiktsmessige forvaltningsgrenser:

  • Oslo/Akershus – Konflikt om boligbygging og baneløsning på Fornebu og Ny E18 gjennom Akershus
  • Stavanger – Randsonekommunen Rennesøy og befolkningsvekst
  • Kristiansand – Overlappende forvaltningsgrenser
  • Trondheim – Grensenes betydning for utvikling av en innovasjonsregion
  • Skien/Porsgrunn – Tvillingbyer med lokal konkurranse i stedet for helhetlige grep
  • Moss/Rygge – Flerkommunale byområder og lokaliseringsutfordringer
  • Drammen – Tungrodde beslutningsprosesser i utviklingen av Drammen havn
  • Vestfold – Regional plan for bærekraftig arealpolitikk

Eksemplene synliggjør utfordringene knyttet til langvarige, konfliktfylte og uforutsigbare prosesser i forbindelse med ulike infrastrukturprosjekter, utfordringer med å håndtere sterk byvekst på tvers av kommunegrensene og eksempler hvor konkurranse og særinteresser mellom kommuner hindrer helhetlige og funksjonelle løsninger. I noen områder er også fylkesgrensene til hinder for å utvikle gode løsninger for innbyggere og næringsliv. En hovedkonklusjon er at det er krevende å fremme integrerte, helhetlige, effektive og fremtidsrettede løsninger på tvers av kommune- og forvaltningsgrenser.

Ny Rattsø-rapport kommer

Onsdag 21. mai lanserer NHO i samarbeid med Akademikerne en ny rapport om næringsliv og kommunestruktur – utarbeidet av professor Jørn Rattsø ved NTNU.

Dette skjer på et eget seminar på Litteraturhuset i Oslo. Rattsø vil her bl.a. vurdere ulike modeller for fremtidens kommunestruktur. Hit kommer også kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Informasjon, program og påmelding til seminaret her

Kontakt oss

Per Øyvind Langeland

Avdelingsdirektør

Næringspolitisk avdeling

per.langeland@nho.no
Mobil
99792282