OPS-SEMINAR

Samarbeid gir resultater

Etter et problematisk byggeprosjekt som gav et kulturhus med overskridelser, lette Lyngdal etter en ny gjennomføringsmodell da de skulle bygge ny ungdomsskole. Svaret ble offentlig-privat samarbeid.

Stortingsrepresentant og tidligere Lyngdal-ordfører Ingunn Foss.

Publisert 05.03.14

Offentlige anskaffelser, Offentlig sektor og næringslivet

Lyngdalmodellen, fra byggingen av Lyngdal ungdomsskole, er ett av flere eksempler i NHOs oppdaterte brosjyre om offentlig-privat samarbeid (OPS). OPS er en gjennomføringsmodell som er basert på tidlig involvering av leverandørene. Brosjyren viser flere eksempler på samarbeid mellom det offentlige og private hvor leverandørene gis et helhetsansvar for utbygging, drift og vedlikehold.

Lyngdal kommune får nå masse besøk og er gjenstand for oppmerksomhet for sine erfaringer. Stortingsrepresentant Ingunn Foss (H) bidro til å spre erfaringene på NHOs OPS-seminar tirsdag. Hun var ordfører i Lyngdal da de vurderte hva de skulle gjøre med en nær ødelagt skole. Skulle de "lappe" på den for femti millioner kroner? Hvordan skulle de unngå å gjenta kulturhusprosjektet, som til dels gikk "i grøfta", både økonomisk og politisk?

- Vi lette etter en ny modell og hørte tilfeldigvis om at de jobbet med dette ved Universitetet i Agder (UiA), sier Foss. Hun var blant annet ute etter en måte å bygge på som tilpasser bygget til brukeren, og hvor man unngår masse endringsmeldinger – og dermed kostnader.

For Lyngdal ble valget en løsning med offentlig-privat samarbeid og offentlig finansiering.

Tidlig involvering
Snorre Fuhr, advokat og leder av juridisk avdeling i EBA (Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg), var en annen av innlederne på seminaret. Han pekte på tidlig involvering som et sentralt poeng, som blant annet fører til andre løsninger. Slik kan OPS bidra til mer for pengene og bedre løsninger.

NHO-brosjyren er oppdatert av Deloitte. Partner Sissel Husøy pekte på det samme som Fuhr: Fokus på tjenester til innbyggerne tidlig inn i planleggingsfasen, mer innovative løsninger, mer hensiktsmessig risikofordeling og sikret vedlikeholdsstandard, blant annet.

Dr.ing. Øystein Mæland fra UiA pekte på bedre kvalitet og lavere livsløpskostnader, som to fordeler i et slikt prosjekt.

Bra evaluering
Foreløpig evaluering fra UiA slår fast at sluttresultatet er veldig bra, ifølge regionsjef Rune Berntsen i Kruse-Smith, som var leverandøren til Lyngdal kommune.

Dag Strømsnes, avdelingsdirektør i Difi, snakket om hvordan man skal sikre endringer i anskaffelses-Norge. Viktige momenter som ble vektlagt, var bedre risikofordeling, utførende må involveres tidlig i prosjektene, dialog med leverandørene er viktig, samt bruk av ytelsesspesifikasjoner. Strømsnes uttrykte at større brukermiljøer bør prøve ut nye samspillsmodeller.

NHO, ved advokat Arnhild Dordi Gjønnes, ønsker at Difi bør ha et særlig ansvar for veiledning og bruk av OPS og samarbeidsmodeller.

Kontakt oss

Arnhild Dordi Gjønnes

Advokat

Næringsjus og offentlig sektor

arnhild.d.gjonnes@nho.no
Telefon
23088350