- Sier nei til ressurser

NHO Service reagerer på at Politidirektoratet sier til VG at vekterne ikke utgjør noen ressurs ved større kriser og terroranslag.

Se video: Vekterne ønsker å bli en del av den nasjonale beredskapsplanen.

Publisert 26.09.14

Offentlig sektor og næringslivet

NHO Service har gjennom flere år vært en pådriver for at landets over 7000 vektere skal bli en formalisert del av beredskapssystemet i Norge. Det vil si at de vil delta i øvelser og planlegging.

Derfor synes NHO Service det er oppsiktsvekkende at Politidirektoratet i VG sier nei til å samarbeide med aktører som ikke er såkalt "forpliktet" til å bidra under kriser.

Vil gjøre en innsats

Dette er en merkelig uttalelse når man vet at sikkerhetsbransjen faktisk ønsker å forplikte seg til å gjøre en innsats.

- Aldri før i moderne tid har Norge hatt større fokus på terrorfare og behovet for å arbeide forebyggende. Hvis en krise skulle oppstå bør alle tilgjengelige ressurser tas i bruk. Det vil nok de fleste i landet være enig i,  sier fagsjef Runar Karlsen som har ansvar for Sikkerhetsbransjen i NHO Service.

- Regjeringen ønsker at vektere skal bli en formalisert del av beredskapen. Derfor reagerer vi sterkt på utspillene som direktoratet kommer med i dagens VG, avslutter han.