Sikrere, raskere og rimeligere rensing av vannbasseng

Et program for mer innovative offentlige innkjøp, der NHO er aktiv part, bidrar til å utvikle en robot som kan rense drikkevannstunneler.

Næringsminister Monica Mæland fikk omvisning på Bergen Vann, sammen med Bergen-byråd Dag Inge Ulstein og Tore André Sines i Leverandørutviklingsprogrammet.

Publisert 02.02.16

Vestlandet, Offentlig sektor og næringslivet, Offentlige anskaffelser

Bransjen estimerer investeringer på 500 mrd. kr frem til 2030

Behovet for kostnadseffektiv rensing av drikkevannsbasseng har gjort at seks av landets største kommuner nå samarbeider om å utvikle denne roboten.

- At kommunene er i forkant og samarbeider om et prosjekt som dette er fantastisk. Det sier næringsminister Monica Mæland, som nylig besøkte Bergen Vann for å bli bedre kjent med innovative løsninger for rensing av vanntunneler.

Nasjonalt program for leverandørutvikling

Kommunene Bergen, Drammen, Trondheim, Oslo, Kristiansand og Bærum hadde en felles utfordring; over tid legger seg slam på vegger og i bunnen av vannbassenget. Det gir behov for å rengjøre de tunnelene som benyttes til drikkevann.

I dag er det ikke systematisk rengjøring av vanntunneler i noen av landets kommuner, og den tradisjonelle framgangsmåten er manuell rengjøring. Tidkrevende og kostbare forberedelser med undersøkelser av geolog og sikring av fjellet i forkant, gjør at enkelte av dagens vanntunneler ikke har vært rengjort siden de ble tatt i bruk på midten av 1950-tallet.

Ny forskrift krever rengjøring

I starten av 2016 sendte regjeringen en forskrift om drikkevann ut på høring.  Den setter krav til systematisk og rutinemessig renhold av slike basseng.

Målet for kommunenes prosjekt er nå å finne en effektiv løsning for dette arbeidet som er både kostnadseffektiv og tidsbesparende.

En fjernstyrt robot kan rengjøre, inspisere og ta prøver i vanntunnelen, uten at denne må tappes ned eller tas ut av drift. En robot av denne typen vil kunne utføre jobben både over og under vann, uten fare for liv og helse, og uten kostbare geologiske vurderinger og sikring i forkant.  Gjennom robotisering av jobben vil den bli utført raskere, rimeligere og sikrere, og helt uten risiko for mennesker.

- Det er fantastisk at kommunene kan være i forkant i prosjekter som dette. Behovet for å rengjøre vanntunneler gjelder jo ikke bare disse seks kommunene, men hele landet. Særlig når den nye vannforskriften trer i kraft vil en robotisering av denne tjenesten være trygg, sikker og effektiv.  Dette er lovende for veien videre, sa næringsminister Monica Mæland.

Fra omvisningen hos Bergen Vann.

Kompetanseoverføring

Tett samarbeid med næringer som energi og olje gjør at samarbeidet drar god nytte av kompetanse som sikrer god effektivitet og utnyttelse av eksisterende teknologi.

- Når kompetanse fra flere næringer og på tvers av bransjer kan benytte til å skape innovative løsninger gjennom offentlige innkjøpsprosesser som vi her ser konturene av, er det en god bekreftelse på at leverandørutviklingsprogrammeter et effektivt og nyttig virkemiddel. Det mener prosjektleder Tore André Sines, i Nasjonalt program for leverandørutvikling.

- De seks kommunene kan gjennom sitt samarbeid skape større interesse i næringslivet, men også skape større markeder basert på sitt felles behov. Fra leverandørprogrammets side ønsker vi å være et virkemiddel for å øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser.  Vi er rett og slett en operativ og prakisnær pådriver for å få til slike prosesser, sier prosjektlederen.

Markedet er stort og potensiale enormt for  innovative løsninger

Prototype under utvikling

Utviklingen av roboten er en del av en pilot i Leverandørutviklingsprogrammet, i regi av NHO, Kommunenes Sentralforbund og Direktoratet for forvaltning og IKT.

Leverandørutviklingsprogrammet har bistått samarbeidet mellom kommunene med blant annet å kartlegge hvilke felles utfordringer og behov kommunene har. Etter at programmet fasiliterte en dialogkonferanse ble det så utlyst en idékonkurranse der to vinnere fikk et honorar.

Nå jobber disse videre med å utvikle en prototype for rensing av vanntunneler. Bedriftene som har erfaring fra energi og oljesektoren, er i dialog med Innovasjon Norge og kommunene om å utvikle en prototype tilpasset kravene og spesifikasjonene i utviklingsprosjektet.

Teknologien finnes og benyttes i mindre målestokk i dag. Deler av utfordringen er løst gjennom andre produkter i flere andre næringer, men teknologien må videreutvikles og bearbeides.

Sines legger til at vannbransjen er en av de mest spennende bransjene i Norge i årene som kommer.

- Det skal gjøres store investeringer innenfor denne sektoren. Selv estimerer bransjen et investeringbehov på 500 mrd. kr frem til 2030. Så markedet er stort og potensiale enormt for  innovative løsninger, sier Sines.