Skattepenger går til velferd

– Faktum er at private gir mer velferd for skattepengene, ikke mindre, skriver Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service i dette innlegget i Dagsavisen.

#205

- Går Dagsavisen også går imot privatdrevne barnehager? Eller hva med private fastleger eller rehabiliteringsbedrifter? Vi kunne også nevne private tannleger, fysioterapeuter, og kiropraktorer, skriver Anne-Cecilie Kaltenborn som svar på en lederartikkel i Dagsavisen.

Publisert 09.09.16

Offentlig sektor og næringslivet

Dagsavisen konkluderer på lederplass 2.9 med at private aktører innen eldreomsorg ikke skal kunne ta ut skattepenger i "profitt". Hovedargumentet til Dagsavisens lederartikkel er at eldreomsorg er skattefinansiert, og at det ikke er riktig at private aktører, som henter ut profitt, skal kunne "berike sine eiere" med disse skattepengene.

Er Dagsavisen også mot private fastleger?

Samme argument kan brukes mot å slippe private til som leverandør av enhver velferdstjeneste? Hvorfor blinker man ut akkurat eldreomsorg? Betyr det at Dagsavisen også går imot privatdrevne barnehager? Eller hva med private fastleger eller rehabiliteringsbedrifter? Vi kunne også nevne private tannleger, fysioterapeuter, og kiropraktorer.

Folk vil velge sykehjem selv

Folk flest er veldig pragmatisk til at private leverer tjenester som er offentlig finansiert, så lenge man driver kostnadseffektivt og med minst like god kvalitet som det offentlige selv. Alle meningsmålinger viser at folk vil ha valgfrihet i eldreomsorgen. De vil kunne velge mellom ulike tilbydere og leverandører. De vil kunne velge sykehus, sykehjem og hjemmehjelp. Å utelukke private bedrifter fra eldreomsorgen vil sterkt innskrenke valgfriheten.

I Oslo sier det rødgrønne byrådet (Ap, SV, MDG) at de ikke lenger vil ha såkalt 'kommersiell' sykehjemsdrift. Men samtidig vil man tillate private bedrifter å levere hjemmetjenester innenfor ordningen med fritt brukervalg. Dette er verken prinsipielt eller logisk, og spørsmålet til Dagsavisen blir da om man vil gå lenger enn byrådet og også si nei til privat hjemmehjelp?

Private gir mer velferd for pengene

Oslo er den kommunen i landet som har lengst erfaring med sykehjem på anbud. Erfaringene på kvalitet ble oppsummert i en rapport av Oslo Economics (2013). Konklusjonen var at konkurranseutsetting av åtte sykehjem hadde frigjort rundt 180 millioner kroner over en tiårsperiode, og i tillegg gjorde de det veldig bra i kvalitetsmålingene. Faktum er altså at private gir mer velferd for skattepengene, ikke mindre, slik Dagsavisens feilaktig konkluderer.