Småkommuner i bunn

Småkommuner dominerer nederste delen av årets Kommune-NM. - Å være god på bunnen er liten trøst, sier NHO-direktør Ingebjørg Harto.

NHO-direktør Ingebjørg Harto.

NHO-direktør Ingebjørg Harto.

Publisert 16.08.16

Offentlig sektor og næringslivet

Les alt om NHOs Kommune-NM 2016 og finn din kommune

NHOs Kommune-NM rangerer norske kommuner og regioner etter 21 indikatorer som gjenspeiler vekstkraft og attraktivitet for næringslivet. Indikatorsettet er utviklet i samarbeid med Vista Analyse.

De 30 beste kommunene – syv prosent – utgjør 42 prosent av befolkningen. Det er kun to småkommuner på topp 30-listen: Leikanger og Austevoll i Sogn og Fjordane.

På bunnen av listen er det fremdeles et klart flertall av små kommuner i Nord-Norge, selv om landsdelen har hatt flere år med klar fremgang. De 30 svakeste utgjør kun 0,5 prosent av befolkningen.

Et tydelig behov for kommunereform

- Det er ganske avslørende når de alle nederste er små kommuner. Derfor er det også tankevekkende at det ofte er de samme små kommunene som sier nei til kommunesammenslåing. Vi ser en utvikling som viser et tydelig behov for kommunereform, sier Harto.

I diskusjonen om kommunesammenslåing løftes innbyggerstørrelsen frem som en positiv faktor for vekst og utvikling. NHOs Kommune-NM gir signifikante sammenhenger mellom størrelsen på kommunene med under 30 000 innbyggere og de aller fleste indikatorene.

- Vi trenger større og mer slagkraftige kommuner over hele landet. De store regionene kommer til å vokse seg større, og da er det viktig at vi ikke sitter igjen med mange små kommuner som sakker akterut.

Viktig for å sikre næringsutvikling

Harto mener større og mer slagkraftige kommuner vil løse oppgavene bedre for bedrifter og for innbyggere:

- NHO er opptatt av at borgerne og næringslivet skal få løst viktige utfordringer. Kommunereform er viktig for å sikre god næringsutvikling. Kommunereform gir også økte muligheter for å tiltrekke og beholde kompetanse i kommunen, gir økt handle- og påvirkningskraft og bedre muligheter for å se areal- og infrastruktur i sammenheng. I tillegg vil det gi økte muligheter for mer kostnadseffektiv drift og gjennomføring av mer profesjonelle innkjøp.

Mindre utkantkommuner har høyere tendens til å pålegge eiendomsskatt. Tilsvarende har mindre kommuner høyere administrasjonsutgifter når en har korrigert for sentralitet.

Kontakt:
Bjarne Sørhus, senior kommunikasjonsrådgiver, NHO,
telefon: 412 23 323.