Starten på et industrieventyr innen helsenæringen

Et nettverk av farmasiselskaper, ledet av Elverums-bedriften Curida, får vederlagsfritt overta produksjonsutstyr fra Folkehelseinstituttet.

Mandag morgen ble det kjent at et nettverk av farmasiselskaper, ledet av Curida, vederlagsfritt får overta produksjonsutstyr ved Folkehelseinstituttet. Styreleder i Curida, Per S. Thorsen, helse- og omsorgsminister Bent Høie, CEO Curida Leif Rune Skymoen og næringsminister Monica Mæland.  Foto: Anne Birgitte Hjelseth

Mandag morgen ble det kjent at et nettverk av farmasiselskaper, ledet av Curida, vederlagsfritt får overta produksjonsutstyr ved Folkehelseinstituttet. Styreleder i Curida, Per S. Thorsen, helse- og omsorgsminister Bent Høie, CEO Curida Leif Rune Skymoen og næringsminister Monica Mæland. Foto: Anne Birgitte Hjelseth

Publisert 28.11.16

Offentlig sektor og næringslivet

De øvrige bedriftene i nettverket er Bionor Pharma, Ultimovacs og Thermo Fisher Scientific.

Det var en fornøyd helse- og omsorgsminister Bent Høie som kunne konstatere at man nå var ved målet etter en lang prosess for å finne en løsning for videre bruk av dette produksjonsutstyret.

- Det er gledelig at utstyr som ikke lenger skal brukes av det offentlige, skal legge til rette for større private investeringer i næringsrettet forskning, innovasjon og i forskningsbasert næringsutvikling. Jeg er glad for at utstyr som Folkehelseinstituttet ikke lenger har behov for, nå skal brukes i innovasjon og næringsutvikling innenfor helse, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Regjeringen var også representert ved næringsminister Monica Mæland, og dessuten deltok stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik (FrP) og Gunnar Gundersen (H).

Styreleder Per S. Thoresen i Curida takket på vegne av nettverket og la vekt på at dette er et viktig skritt i retning av å etablere et norsk produksjonsmiljø.

- Ikke minst vil dette hjelpe oss å møte oppstartfirmaers behov for pilotproduksjon. Det er aktuelt for innovative legemidler innen viktige områder som kreft og HIV, sier Thoresen.

Daglig leder Leif Rune Skymoen i Curida sier dette er en viktig milepæl i et mangeårig arbeid for å sikre produksjonskapasitet for legemidler i Norge og beholde kompetanse i landet.

- Dette er et godt bidrag inn i vårt arbeid for å bygge en norsk helseindustri. I tillegg betyr det mye for Norge å være i stand til å ha den nødvendige beredskap både sivilt og militært, sier han.

Helse- og omsorgsministeren og næringsministeren sammen med stortingspolitikere, netterket av bedrifter og representanter fra NHO og Norsk Industri.

#205

Leder for NHOs helsesatsing, Grete Karin Berg, sier at beslutningen er et tydelig tegn på at myndighetene mener alvor når de sier at de vil legge til rette for næringsutvikling innen helse. – NHO, Norsk Industri og LMI har sammen med næringen sagt at norsk helseindustri kan skape 10 000 arbeidsplasser. Det er ambisjonsnivået. Dagens vedtak er et viktig ledd i det videre arbeidet med å bygge helsenæringen, sier Berg.

Curida blir også å se på scenen under NHOs årskonferanse 5. januar.

Kontakt oss

Grete Karin Berg

Fungerende regiondirektør

NHO Buskerud

Grete.k.Berg@nho.no
Mobil
92604380