Suksessfond for laks blir permanent

Regjeringen ser til Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) når de etablerer miljøtiltak for norske vassdrag. 

-Vi har fått gode resultater av prosjektene vi har finansiert. Arbeidet vårt har også vist at det i en rekke vassdrag heldigvis er lavt innslag av rømt laks, sier Valland. (Foto: Are Kvistad/FHL)  

Publisert 15.09.14

Offentlig sektor og næringslivet

- Det er positivt å se at de viderefører vårt arbeid, sier miljødirektør i FHL, Aina Valland.

Siden 2011 har FHL bevilget nesten 30 millioner kroner til miljøtiltak i 90 vassdrag. Miljøfondets mål er å gå inn der det er mistanke om at det finnes rømt laks.

-Vi har fått gode resultater av prosjektene vi har finansiert. Arbeidet vårt har også vist at det i en rekke vassdrag heldigvis er lavt innslag av rømt laks, sier Valland.

Spleiselag for alle

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker vil nå gjøre ordningen obligatorisk for hele næringen. Det betyr at FHLs frivillige miljøspleiselag blir standard for alle – uavhenig av organisasjon.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker på FHLs Årskonferanse for 2014 (Foto: Åge André Breivik/FHL)

Siden 2011 har FHL bevilget nesten 30 millioner kroner til miljøtiltak i 90 vassdrag.

-Havbruksnæringen er opptatt av å fortsette sitt engasjement i arbeidet. Ettersom det er en for høy andel rømt laks i noen vassdrag er vi positive til at fondet videreføres, sier Valland.

Viktig for videreutviklingen av næringen

– Vi har hatt en god dialog med myndighetene i denne saken allerede og skal nå se nærmere på detaljene rundt hvordan de foreslår at innretningen skal være slik at Miljøfondet kan brukes på en best mulig måte

Havbruksnæringen ønsker en utvikling hvor rømming ikke skal være en begrensning på videreutviklingen av næringen.

– Nettopp derfor arbeider vi for å hindre at laksen rømmer, og vi rydder opp hvis det skjer, avslutter Valland.