«Supermandag» for kommunene

Mandag 25. april stemmer innbyggerne i 16 kommuner på nordvestlandet om kommunesammenslåing. Les hvorfor større og sterkere kommuner er bra.

Klassekampens oppslag denne uken om «supermandag» på nordvestlandet.

Publisert 22.04.16

Offentlig sektor og næringslivet

Det er Klassekampen som har talt opp de 16 kommunene, hovedsakelig i Møre og Romsdal, som skal ha folkeavstemning førstkommende mandag. Avisen viser også til Rælingen i Akershus, som har avstemning samme dag. I tillegg skal tre jærkommuner ha avstemning: Hå, Time og Klepp.

Tolv sunnmørskommuner skal ha sin «superonsdag» 19. mai. Det foreligger en rekke konkrete planer og en rekke intensjonsavtaler om sammenslåinger rundt omkring i hele landet.

Fem grunner til større og sterkere kommuner 

1. Effektiv og miljøvennlig arealbruk

Større kommuner kan se boligutbygging, næringsområder og transportbehov i sammenheng. Da kan man for eksempel lettere konsentrere bolig- og næringsutvikling rundt kollektivknutepunkt. Det gir kortere reisevei, flere boliger og mindre bilkjøring. Dette er bra for bedrifter, ansatte og miljøet. 

2. Bedre saksbehandling og økt rettssikkerhet
Kommunens oppgaver blir stadig mer omfattende og komplekse. Det krever kapasitet og større fagmiljøer blant annet innen offentlige innkjøp.

3. Færre kontaktpunkter og mer enhetlig planlegging
Når bedriften skal planlegge nye anlegg eller endre virksomheten slipper den ulike planregimer innenfor samme region.

4. Mer robuste kommuner
Større kommuner er mer robuste for uforutsette hendelser. Kommunene har dermed også større muligheter til å prioritere det som er viktig for verdiskapingen lokalt.

5. Effektiv ressursbruk
Større kommuner gir grunnlag for mer effektiv ressursbruk og bedre anvendelse av arbeidskraften lokalt.

Fra 428 til 77 kommuner

- Tiden er overmoden for en omfattende kommunereform som resulterer i vesentlig færre kommuner. Som igjen sikrer et godt og effektivt velferdstilbud i fremtiden, sier NHO-direktør Ingebjørg Harto.

Ordførere må føre an