Tilsynsmyndighet slår ned på havneavgift

Kystverket har for første gang pålagt en kommune å stanse innkreving av anløpsavgift fra fartøyer. Dette skjer etter at det er avdekket betydelige feil hos den kommunale havnen i Berlevåg og at det er åpnet tilsyn i flere andre havner.

Publisert 23.12.15

Offentlig sektor og næringslivet

Tilsyn som Kystverket har iverksatt er en følge av Hurtigrutens gjennomgang av regnskapene til flere havner. Administrerende direktør i NHO Sjøfart, Harald Thomassen, sier at Hurtigruten har lagt ned en betydelig innsats for å få avdekket mangler i havneforvaltningen i mange kommuner. – Her har ett enkeltrederi gått foran hele rederinæringen og tatt ansvar for at det ryddes opp i avgifter og vederlag i kommunale havner. NHO Sjøfart har også tidligere bedt Samferdselsdepartementet og Kystverket om å prioritere havnetilsyn. Man er endelig kommet på riktig kurs når Kystverket nå for første gang stanser innkreving av en kommunal anløpsavgift, sier Thomassen.

Direktør for næringspolitikk i NHO, Ingebjørg Harto, sier i en kommentar at tilsynssakene til Kystverket viser at det  er nødvendig med statlig tilsyn i de kommunale havnene. - Det burde egentlig være en selvfølge at kommunene etterlever regler som skal beskytte bedrifter mot overfakturering fra det offentlige. Det skal ikke være slik at bedriftene selv må bruke store ressurser på innsynsbegjæringer, klager og rettssaker for å vinne fram mot kommuner som både er myndighet og tilbydere av monopoltjenester i havnene. Her er det behov for et tydelig regelverk og en effektiv tilsynsmyndighet, avslutter Harto.