Kronikk

Verdensmester, men bare privat?

Vår forrige statsminister karakteriserte Norge som verdensmester i omstilling. Det passer bra på privat sektor. Men bedriftene våre trenger at Norge er verdensmester i omstilling, også i statlig sektor, skriver NHOs president Tore Ulstein i denne kronikken.

Publisert 07.10.14

Offentlig sektor og næringslivet

Av Tore Ulstein, president i NHO

Vår forrige statsminister karakteriserte Norge som verdensmester i omstilling. Det passer bra på privat sektor. Men vi kan ikke stoppe der. Bedriftene våre trenger at Norge er verdensmester i omstilling, også i statlig sektor. Skal vi styrke Norges konkurransekraft må produktiviteten opp både i næringslivet og det offentlige. Tiden er nå overmoden for en reform for effektivisering og avbyråkratisering i staten. Løser Solberg-regjeringen denne oppgaven, blir det handlingsrom for viktige investeringer som styrker konkurranseevnen.

Mange i privat sektor lever fra dag til dag med å skulle løse oppgavene med stadig lavere kostnader – samtidig som man holder kraften oppe i kjernevirksomheten. Det handler om å løse oppgavene smartere og mer effektivt, og det handler om at oppgaver og virksomhet som ikke er nødvendige for virksomhetens formål må overlates til andre eller legges til side.

Konkurranseutsatte private bedrifters produktivitetsøkning og omstillingsevne er i verdensklasse. Ikke minst henger dette sammen med en felles forståelse mellom eiere, ledere, ansatte og deres organisasjoner. Holdningen er at "vi er i samme båt". Konkurransepress tvinger frem gode og innovative løsninger. Vi har forståelse for at denne holdningen ikke er like lett å skape i statlig sektor etter en lang periode der oljesmøring har gjort prioriteringene enkle. Hvorfor trekke fra når man kan legge til? Fasiten fra den rødgrønne regjeringen er omtrent 20 prosent økning i ansatte i offentlig forvaltning, og et statsbudsjett som nesten er doblet fra 650 til over 1200 milliarder kroner.

Viktig samarbeidspartner for næringslivet

Privat næringsliv er avhengig av å hele tiden bidra til økt verdiskaping for sine kunder. Klarer ikke bedriftene det, er de ute av business. Staten mangler ofte dette kundefokuset, men bør tenke på samme måte. Befolkningen og bedriftene er statens kunder. Offentlig sektor må levere gode tjenester til innbyggerne og gode rammebetingelser til næringslivet.

Vi er overbevist om at vi trenger en statlig sektor i verdensklasse for at næringslivet kan skape økonomiske verdier som Norge er avhengig av for å opprettholde velferdsnivået vi ønsker. Offentlig sektor er en viktig samarbeidspartner for næringslivet. Hvis det offentlige leverer god utdanning, effektiv infrastruktur og et fornuftig regelverk som håndheves av en rettferdig og serviceinnstilt forvaltning er det bra for både bedrifter og befolkning. Da skapes en god sirkel der myndighetene gir bedriftene spillerom og drahjelp til å skape verdier som kommer hele samfunnet til gode.

Flere utfordringer

Mye er bra i norsk offentlig sektor, men det virker som det er tungt og vanskelig å snu det som ikke fungerer. Skal vi skape de gode sirklene er det flere utfordringer regjeringen må ta tak i, blant annet disse.

  1. Ressursavsporing: Vi kan ikke bare utvide byråkrati og drift i all evighet. Forvaltning og tjenester må omstilles slik at ressurser kan frigjøres til verdiskapende investeringer og skattelettelser.
  2. Badestudenter og annen deilighet: Vi kan ikke ha en universitets- og høgskolesektor som prøver å skape tilbud som er populære hos studentene, men som ikke svarer til arbeidslivets påtrengende behov.
  3. Send-en-bro-hjem: Vei, bane og terminaler kan ikke være pirkepolitikk med hilsener hjem til valgkretsen. De mest samfunnsnyttige prosjektene må sikres finansiering, og organiseres slik at sentral infrastruktur kommer på plass raskt, godt og kostnadseffektivt.
  4. To arbeidsmarkeder: Hoder og hender må bevege seg fritt mellom offentlig og privat sektor, uten å låses inne av en ufullført pensjonsreform i det offentlige.
  5. Vane-innkjøp: Offentlig sektor må etterspørre nyskapende løsninger når de handler varer og tjenester. Og vi må glemme vante grenser mellom "naturlige" offentlige og private oppgaver.
  6. Snublesteiner: En rutine blir ikke mindre tidkrevende av at noen andre må gjøre den. Spar bedriftene for omfattende rapportering og detaljerte retningslinjer der det er mulig og forsvarlig å forenkle.

Omstillingsbehov

Vi går ut fra at disse utfordringene er kjent og erkjent av de fleste i det politiske miljø. Det de har felles er at om de løses vil det sikre og stimulere vekst og verdiskaping i norsk næringsliv.

Omstillingsbehovet har ligget på bordet lenge. Omstillingsevnen handler om holdninger og om forståelsen for nødvendige endringer. Det handler om vilje til å skjære gjennom og ikke minst handler det om ledelse. Kan Solberg-regjeringen bli kjent for å hugge over knuten?