- Kommune-NM viser behovet for skattereform

- Årets Kommune-NM er et synlig bevis på de omstillingsutfordringer mange vestlandskommuner har, sier NHO-direktør Ingebjørg Harto.

NHO-direktør Ingebjørg Harto.

NHO-direktør Ingebjørg Harto.

Publisert 02.08.16

Offentlig sektor og næringslivet, Statsbudsjettet

Les alt om NHOs Kommune-NM 2016 og finn din kommune

NHOs Kommune-NM rangerer norske kommuner og regioner etter 21 indikatorer som gjenspeiler vekstkraft og attraktivitet for næringslivet. Indikatorsettet er utviklet i samarbeid med Vista Analyse.

Ikke overraskende, etter den oljerelaterte nedturen på Sør-Vestlandet, går mange Rogalandkommuner tilbake. Særlig slår arbeidsmarkedsindikatoren kraftig ut.

- Vi har sagt tidligere at vi tror den økonomiske utviklingen kan snu mot slutten av året. De økonomiske tiltakene, som ble rettet særlig mot regioner som er rammet av nedgangen etter oljeprisfallet, ser nå ut til å virke, uten at det vises på denne rangeringen, sier Harto.

Samtidig er det lite som tyder på at petroleumsaktiviteten skal tilbake på samme nivå: - Det betyr at det fortsatt er behov for en omstilling av det regionale næringslivet.

Også i Møre og Romsdal er det mange kommuner med sterk tilbakegang.

- Både en avvikling av formuesskatten og en reform av eiendomsskatten er viktig for at lokale eiere skal satse sterkere på næringsvirksomhet i disse kommunene. Det er viktigere enn noen gang å bevare privat, norsk eierskap, som erfaringsmessig er mer stedbundet.

Kontakt:
Peter Markovski, senior kommunikasjonsrådgiver, NHO,
telefon: 920 41 055.