Vi trenger en kommunereform

Tiden er overmoden for en omfattende kommunereform som resulterer i vesentlig færre kommuner. 

Publisert 05.09.13

Offentlig sektor og næringslivet

NHO mener at antallet kommuner og kommunenes størrelse bør fastlegges ut ifra hva som er naturlige bo- og arbeidsmarkedsregioner og hva som sikrer et godt og effektivt tjenestetilbud i fremtiden.

Det er Stortinget som må vedta den endelige kommunestrukturen. Fylkeskommunen må avvikles og oppgavene overføres til kommunene og staten.

Næringslivet trenger gode strategier, effektiv saksbehandling og kompetente medspillere i kommunene. En utdatert kommunestruktur gir dårlige løsninger for befolkningen og konkurranseulemper for bedriftene. Statiske kommunegrenser bidrar til voksesmerter for noen regioner mens andre har problemer med å fremstå som attraktive etableringsmiljøer.