Vil ha lik konkurranse

NHO vil ha konkurranse på like vilkår mellom private og ideelle aktører innen helse- og sosialtjenestene.

Publisert 11.04.14

Offentlig sektor og næringslivet

NHO er opptatt av like konkurransevilkår og at det beste tilbudet vinner frem, også innen helse- og sosialtjenester. I et brev til næringsminister Monica Mæland ber NHO om at en utvidelse og styrking av samarbeidsavtalen som Stoltenberg-regjeringen inngikk med ideell sektor, også må omfatte private tjenesteleverandører.

Her pekes det også på at pensjonsløsningene må bygge opp under at pensjonsreformens målsettinger realiseres.

Kontakt oss

Per Øyvind Langeland

Avdelingsdirektør

Næringspolitisk avdeling

per.langeland@nho.no
Telefon
23088155