Stortinget

Økonomisk politikk og analyse

NHOs analyse av norsk og internasjonal økonomi er viktig for de råd vi gir myndighetene om økonomisk politikk. Vi følger konjunkturutviklingen for norsk og internasjonal økonomi og norsk næringslivs konkurranseevne. Vi gjør analyser av finans- og pengepolitikken, arbeidsmarkedet og offentlig sektor.

Nyheter

 • Handelens velsignelse

  - Globaliseringen har vært en velsignelse for Norge. Vår velstand er i stor grad tuftet på handel, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum – som er bekymret for økende proteksjonisme.

  21. mars 2018
 • NHOs kvartalsrapport: Oppgang i forsiktig tempo

  Oppgangen i norsk økonomi har fått bedre fotfeste, men bedringen skjer i et forsiktig tempo, viser NHOs siste kvartalsrapport. Den peker også på viktigheten av arbeidsinnsats for å finansiere velferdsstaten.

  11. desember 2017
 • NHOs kvartalsrapport: Moderat oppsving

  NHO-bedriftene melder nå om flere ansettelser, færre oppsigelser og tiltakende knapphet på kompetent arbeidskraft, i en fersk medlemsundersøkelse.

  20. mars 2018
 • Nødvendig med sporskifte i offentlig sektor

  Sammenliknet med mange andre land har Norge en svært stor offentlig sektor. Holder vi oljesektoren utenfor, utgjør offentlige utgifter nesten 60 prosent av verdiskapingen.

  29. september 2017
 • Bra med nytt inflasjonsmål

  -NHO er positive til regjeringens justering av inflasjonsmålet fra 2,5 til 2,0 prosent. Dette vil bringe målet på linje med inflasjonsmålene i de fleste øvrige industriland, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

  2. mars 2018
 • Kvartalsrapporten: Oppturen favner bredere

  - I nær sagt samtlige næringer er det stadig flere bedrifter som går godt og sier at utsiktene er bedre. Oppgangen blir omsatt i økt etterspørsel og økte investeringer fremover, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

  28. september 2017

Publikasjoner

 • Økonomisk overblikk 2/2016

  Det er tegn på at vi nærmer oss et vendepunkt – riktignok på et lavt nivå, viser tall fra Næringslivets økonomibarometer.

  27. juni 2016
 • Økonomisk overblikk 4/2015

  Bankene strammer inn overfor norske små og mellomstore bedrifter, viser NHOs siste medlemsundersøkelse.

  11. februar 2016
 • Økonomisk overblikk 3/2015

  Markedsutsiktene fremover er tydelig negative, slik de var under finanskrisen. Til tross for dette kan det være forsiktige tegn til økte investeringer.

  29. september 2015
 • Økonomisk overblikk 2/2015

  Bedriftene tror på svekkede konjunkturer i norsk økonomi i år og neste år, viser nye tall fra Næringslivets økonomibarometer.

  15. juni 2015

Kontakt

Øystein Dørum

Sjeføkonom

Samfunnsøkonomi

oystein.dorum@nho.no
Mobil
90788762
Silje Ones

Seniorøkonom

Samfunnsøkonomi

silje.ones@nho.no
Mobil
92614326