- Viktig fra sentralbanksjefen

NHO er enig i sentralbanksjef Øystein Olsens virkelighetsbeskrivelse. I gårsdagens årstale varslet han om tøffere tider og manet til lønnsmoderasjon.

Petter Haas Brubakk, direktør for næringspolitikk i NHO.

Publisert 14.02.14

Økonomisk politikk og analyse

Sentralbanksjefen understreket at Norge ikke er en øde øy som ikke blir påvirket av hva som skjer rundt oss. Han pekte på at i omgivelser der det går relativt dårlig, vil det bli vanskeligere å holde arbeidsledigheten lav og veksten høy.

NHO-direktør Petter Haas Brubakk mener sentralbanksjefen trekker frem viktige og riktige poenger:

- Det er ingen selvfølge at det skal fortsette å gå bra i Norge. Vårt høye kostnadsnivå gjør oss utsatt. Nødvendig omstillinger vil bli svært krevende.

- Vi merker oss at Olsen peker på at veksten i norsk økonomi allerede er dempet. Det stemmer godt med våre medlemsundersøkelser.