Bedriftene er vinnere

Statsbudsjettet 2014 er blitt svært bra for næringslivet, og en seier for våre medlemsbedrifter, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Publisert 15.11.13

Økonomisk politikk og analyse, Statsbudsjettet

- Vi registrerer med glede at saker næringslivet lenge har kjempet for preger statsbudsjettet 2014. Budsjettet vrir pengebruken over til vekstfremmende investeringer i kunnskap, forskning og samferdsel og nødvendige skattereduksjoner for bedriftene – slik vi lenge har bedt om, sier Skogen Lund.

Seire for næringslivet
- NHO er svært fornøyd med økte veibevilgninger og et budsjett som til sammen sikrer 750 millioner mer til jernbanen. Vi er også glad for at avtalepartene har lyttet til næringslivet og omgjør kuttet i CO2-kompensasjonsordningen for industrien, sier hun.

I dagens situasjon er det riktig med skattereduksjoner som gir grunnlag for ny vekst i næringslivet. NHO er fornøyd med reduksjon av den alminnelige skattesatsen til 27 prosent. Regjeringen åpner også for ytterligere vekstfremmende skattelettelser, blant annet i arbeidet med selskapsskattereform. 

Fjerning av arveavgiften er et viktig gjennomslag som vil lette generasjonsskifte for mange norske bedrifter. - Vi mener redusert sats er den beste måten å avvikle den særnorske formuesskatten på, og denne nedtrappingen må fortsette slik at hele formuesskatten er fjernet i løpet av stortingsperioden, sier Skogen Lund. 

NHO er videre fornøyd med økte midler til vekstfremmende investeringer i kunnskap og næringsrettet forskning. Lavere underliggende utgiftsvekst gjør dette til et ansvarlig budsjett. Det er oppløftende at regjeringen vil øke lærlingtilskuddet, selv om økningen er liten. - Næringslivet har lenge ønsket dette for å kunne skape flere lærlingplasser for ungdom, og tilskuddet bør i kommende budsjetter opp til nivået for en skoleplass, sier Skogen Lund.  

Det er også bra at regjeringen prioriterer næringsrettet forskning ved å heve beløpsgrensen i SkatteFUNN-ordningen, øke rammene til Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) og styrke næringsPhD-ordningen. 

Noe kunne vært bedre
NHO er derimot skuffet over at det ikke gjøres forbedringer i forslaget om å begrense fradraget for rentekostnader i interessefellesskap. Dette vil være en stor belastning for mange norske selskaper, og burde vært utsatt eller vesentlig forbedret. Med utsikter til et svakere arbeidsmarked er det også uheldig å svekke permitteringsordningen, selv om det er positivt at dagens regelverk for fiskeindustrien beholdes. Det er også et skår i gleden at jernbanesatsingen delvis finansieres med kutt i veibevilgningene. NHO er videre bekymret for kutt i fedrekvoten, økningen i kontantstøtte og å delvis beholde skatteklasse 2. Dette svekker arbeidslinjen og kvinners deltakelse i arbeidslivet. 

Forventer fortsatt næringsvennlig omlegging
- I sum er imidlertid NHO godt fornøyd med et statsbudsjett som vrir pengebruken over til vekstfremmende investeringer i kunnskap, forskning og samferdsel og i nødvendige skattereduksjoner for næringslivet. Regjerningen har nå et år på seg til å utformet et næringsvennlig  2015-budsjett og vi har store forventninger til at den næringsvennlige omleggingen vil fortsette i kommende år, sier Kristin Skogen Lund.