KVARTALSRAPPORT

- Boligprisene truer veksten i norsk økonomi

Ferske tall fra Næringslivets økonomibarometer viser de svakeste investeringsplanene i NHO-bedriftene på svært lenge. Investeringer må til for å få omstilling og vekst.

Avdelingsdirektør Dag Aarnes i NHO.

Publisert 10.03.15

Økonomisk politikk og analyse

I dag presenterer NHO nye tall fra Næringslivets økonomibarometer, der vel 2300 bedrifter har svart. 

- Vekstutsiktene for norsk økonomi er svakere enn på lenge, bare eksporten og offentlige investeringer gir enn viss drahjelp til økonomien sier Dag Aarnes, som er avdelingsdirektør for samfunnsøkonomi og skatt i NHO. Investeringsbildet i fastlandsøkonomien er fortsatt svakt.

Hvordan bedriftene vurderer utsiktene for investeringer.

Høy boliggjeld kan gi varig svak etterspørsel

Aarnes viser til at etterspørselen i boligmarkedet er høyere enn tilbudet og prisveksten er høy. Bankene låner ut mye penger og det skaper faretruende høy gjeld i husholdningene.

- Dette reduserer kjøpekraften til andre konsumformål og svekker bankenes muligheter til å låne ut til andre formål. Begge deler svekker den norske økonomiens evne til omstilling og ny vekst gjennom nye investeringer.

- Vi trenger en politikk som får ned boligprisveksten og som omfatter både økt boligbygging, endrede skatteregler og tiltak i kredittmarkedet.

Positiv eksportutvikling

Utviklingen i tradisjonell eksport er positiv til tross for det svake internasjonale bildet. Om valutakursen ikke blir for sterk, regner NHO med at dette fortsetter gjennom 2015 og 2016.

Nedgangen i oljeinvesteringene gir tydelige virkninger. Kvartalsrapporten anslår nå at investeringsvolumet vil synke med 15 prosent i 2015 og ytterligere 10 prosent i 2016, for deretter å øke noe.

Offentlige investeringer

Offentlige investeringer, både i stat og kommune, er inne i en fase med god vekst.

- Dette er viktig for å unngå forsterkede problemer i norsk økonomi på kort sikt, men også viktig på lengre sikt, i hvert fall når prosjektene er samfunnsøkonomisk lønnsomme. Erfaringer fra andre land er at offentlige investeringer har en gunstig indirekte virkning på næringsinvesteringer, og i den fase norsk økonomi er inne i nå, er det viktig å holde aktiviteten oppe på dette området, sier Aarnes.

Kontakt oss