REPLIKK

Den så jeg ikke komme

NHO har tatt klare standpunkt for frihandel og mer konkurranse, skriver NHO-sjef Kristin Skogen Lund i en replikk til Dagens Næringsliv.

Publisert 06.11.13

Økonomisk politikk og analyse

Av Kristin Skogen Lund, adm.direktør i NHO

NHO kritiseres for å følge handlingsregelen, i en kommentar i Dagens Næringsliv 6. november. Den så jeg ikke komme. 

For når Sofie Mathiassen skriver om NHO at "kutt i skattene står fremdeles høyt, men det gjør også økte investeringer i vei og jernbane, økt satsing på utdannelse, mer forskning", er det nettopp det hun gjør. Handlingsregelen er ikke bare en definert ramme for den økte oljepengebruken over statsbudsjettet. Den sier også hva oljepengene skal brukes til; nemlig samferdsel, forskning, undervisning og skattelettelser som stimulerer nye arbeidsplasser. 

NHO har tatt klare standpunkt for frihandel og mer konkurranse

Dette budskapet har vi, nærmest alene og til det kjedsommelige, gjentatt hver eneste gang NHO har hatt sjansen til å si noe om statsbudsjettet og bruken av oljepenger: Det er avgjørende å vri oljemilliardene fra offentlig forbruk til fremtidsrettede investeringer innenfor de ansvarlige rammene. 

Vi er en medlemsorganisasjon som fremmer næringslivets interesser. Ikke et politisk parti som legger frem alternative statsbudsjetter. At vi ikke salderer budsjettet bør ikke frata oss retten til å løfte frem våre prioriteringer for å skape vekst og arbeidsplasser – som er i overensstemmelse med handlingsregelen. 

Så kritiseres vi i kommentaren for å kjempe mot konkurranse, og være for høye subsidier og importvern. Sofie Mathiassen vet bedre. DN har utallige ganger intervjuet NHO-topper som har gjentatt nødvendigheten av mer frihandel gjennom WTO, EØS-avtalen og motstand mot å heve importvern på for eksempel ost.

Samtidig består NHO av mange selvstendige bransjeforeninger. Det kan ikke overraske noen at for eksempel den eksportavhengige fiskeribransjen og produsenter av norske landbruksprodukter har ulike interesser. Men selv om NHO representerer hele bredden har NHO som hovedorganisasjon tatt klare standpunkt for frihandel og mer konkurranse.