Dramatisk for konkurransen

- Det vil være dramatisk for konkurransen i dagligvarehandelen hvis vi skulle stå igjen med bare to selvstendige aktører som forhandler på innkjøpssiden, sier NHO-direktør Petter Haas Brubakk.

Petter Haas Brubakk, direktør for næringspolitikk i NHO.

Publisert 13.12.13

Økonomisk politikk og analyse

- Omfattende innkjøpsavtaler mellom Norgesgruppen og ICA på den ene siden og Reitangruppen og Coop på den andre siden vil gjøre markedet mindre effektivt og innovativt. Det vil ramme forbrukerne og industrien, sier Brubakk, som er direktør for næringspolitikk i NHO.

- NHO har tiltro til at Konkurransetilsynet vil sørge for en effektiv og virksom konkurransen i dette viktige markedet, men vil understreke at det nå haster med en avgjørelse fra tilsynet. 

Kontakt oss

Øyvind Lind-Fossen

Informasjonssjef

Kommunikasjon

Oyvind.lind.fossen@nho.no
Telefon
23088222