REGJERINGSPLATTFORM

Et retningsskifte

- Erklæringen fra den nye regjeringen viser tydelig at den ønsker å styrke investeringene og næringslivets konkurransekraft, og på den måten sikre verdiskaping og arbeidsplasser. Det er starten på å modernisere Norge, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

NHO-sjef Kristin Skogen Lund. (Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen)

Publisert 07.10.13

Arbeidslivspolitikk, Økonomisk politikk og analyse

Det er starten på å modernisere Norge

- Det er gode takter fra regjeringen når de vil vri bruken av oljepenger fra forbruk over på investeringer. Avtroppende regjering har bare brukt rundt 14 prosent av oljepengene på samferdsel, forskning, utdanning og skattelettelser som stimulerer til nye arbeidsplasser. Nå forventer vi en annen prioritering av langsiktig vekst og verdiskaping.

>> SE NRK-INTERVJU MED KRISTIN SKOGEN LUND

- Den økonomiske politikken som skisseres i erklæringen med lavere skatte- og avgiftsnivå og økt innovasjon i næringslivet må oppfattes som et retningsskifte i norsk politikk, sier Skogen Lund, adm. direktør i NHO.

Et arbeidsliv for alle
Skogen Lund er spesielt fornøyd med en mer moderne arbeidsmiljølov som er tilpasset dagens samfunn, og ikke 70-tallet. Det vil bedre bedriftenes konkurranseevne.

- Å åpne for mer fleksibel bruk av midlertidige ansettelser er viktig. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at midlertidig ansettelse er en vei inn i arbeidslivet for unge og andre som står utenfor. Dette er det beste springbrettet inn i faste stillinger, og gir oss et mer mangfoldig og fremtidsrettet arbeidsliv der flere kan delta, sier Skogen Lund.

Mer fleksibel bruk av gjennomsnittsberegning av arbeidstid er en annen viktig forbedring for næringslivet. Mange har en familiesituasjon der de vil tilpasse arbeidstiden for å få mer tid med barna, eller ønsker å jobbe på ulike tidspunkter. Dette gjør at mange arbeidsplasser har et stort behov for et enklere regelverk og større fleksibilitet.

- Det er flott at den nye Solberg-regjeringen vil prioritere arbeidslinja, sier Skogen Lund, som også gir ros for forslaget om å redusere forskjellen mellom offentlige og private pensjoner.

Fornuftig skatt sikrer investeringer
Hun sier videre at NHO er glad for at den nye regjeringen vil fjerne arveavgiften og samtidig trappe ned formueskatten, ved å heve bunnfradraget og senke skattesatsen. Men hun understreker at erklæringen gir oss grunn til å forvente ytterligere skattekutt i løpet av stortingsperioden.

- Det er viktig å huske at når våre naboland senker skattene, vil også norske skattereduksjoner være nødvendig for investeringer i bedriftene som skaper trygghet, stabilitet og nye arbeidsplasser, sier Skogen Lund. 

NHO er også fornøyd med at erklæringen skisserer flere innovasjonsfremmede tiltak for å styrke norsk næringsliv, og et tettere samarbeid mellom bedrifter og utdanningsinstitusjoner.

NHO har lenge arbeidet for å redusere skjemaveldet for bedriftene og forenkle forvaltningen. Skogen Lund er derfor glad for at den nye Solberg-regjeringen vil fortsette forenklingsarbeidet og få vedtatt en ny kommunestruktur i løpet av denne stortingsperioden.


For presse - kontakt pressetelefon: 480 22 800