KAPITALBUFFER

Et skritt i riktig retning

- Det er gode nyheter for norske bedrifter at Finansdepartementet lar bankene få seks ekstra måneder på å innfri det såkalte bufferkravet, sier Dag Aarnes i NHO.

Publisert 13.12.13

Økonomisk politikk og analyse

- Det betyr i praksis at bankenes utlån til bedriftene ikke blir fullt så stramme som vi har fryktet, sier Aarnes, som er avdelingsdirektør i NHO.  

- Vår siste kvartalsrapport viser at 2014 ligger an til å bli det dårligste året for næringslivet siden finanskrisen.  Dette skyldes flere forhold, bl.a. den særnorsk innstramning overfor bankenes utlån. Derfor er det et skritt i riktig retning at Finansdepartementet utsetter fristen for å innfri det motsykliske kapitalkravet fra 1.januar til 30. juni 2015. 

Kontakt oss

Dag Aarnes

Seniorrådgiver

Næringsjus og offentlig sektor

dag.aarnes@nho.no
Telefon
23088225