Gode virkemidler for å kompensere arbeidsgiveravgift

Virkemidlene regjeringen signaliserer som kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift er godt nytt for våre medlemmer, sier Terje Sundfjord i NHO Transport.

Terje Sundfjord,  Næringspolitisk fagsjef i NHO Transport

Publisert 14.05.14

Skatter og avgifter

I revidert nasjonalbudsjett peker Regjeringen blant annet på økt kjøp av transporttjenester og fribeløpsordningen (bagatellmessig støtte) som aktuelle virkemidler for å kompensere for økt arbeidsgiveravgift. -Dette er positive signaler mener Terje Sundfjord i NHO Transport.
 

Revidert nasjonalbudsjett gir ikke endelig avklaring om kompensasjoner for arbeidsgiveravgift eller omfanget av denne. Dette vil komme i en egen proposisjon før 6. juni.

-Det er positivt at regjeringen signaliserer at økt kjøp av persontransporttjenester er en del av virkemiddelpakken for å dempe effekten av økt arbeidsgiveravgift, mener Terje Sundfjord.

NHO Transport mener at en kompensasjonsordning må utformes slik at de selskaper og ruter som kan dokumentere økte kostnader ved endring av arbeidsgiveravgiften får dekket dette hos fylkeskommunen.

- Videreføring av fribeløpsordningen er også en god løsning, sier Sundfjord. 

For bedriftene dette gjelder vil fribeløpsordningen innebære arbeidsgiveravgift med en sats på 10,6 prosent inntil besparelsen i forhold til en sats på 14,1 prosent når et årlig fribeløp. For veitransportforetak innebærer det et fribeløp på 225 000 kr.