BUDSJETTFORLIK

NHO fornøyd med jernbaneløft og CO2-kompensasjon

- NHO er fornøyd med at budsjettavtalen sikrer 650 millioner mer til jernbanen. Vi er også glad for at avtalepartene har lyttet til næringslivet og omgjør kuttet i CO2-kompensasjonsordningen for industrien, sier NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund.

Kristin om statsbudsjettet 2014

Publisert 15.11.13

Økonomisk politikk og analyse, Statsbudsjettet

- Videre er det viktig for norske bedrifter at skattereduksjonene i regjeringens budsjettforslag er beholdt i avtalen. Dette gjelder spesielt fjerning av arveavgiften, nedtrapping av formuesskatten og reduksjon av den alminnelige skattesatsen. Det samme gjelder den positive veksten i næringsrettet forskning og økte investeringer i infrastruktur, sier Skogen Lund.

NHO er derimot skuffet over at det ikke gjøres forbedringer i forslaget om å begrense fradraget for rentekostnader i interessefellesskap. Dette vil være en stor belastning for mange norske selskaper, og burde vært utsatt eller vesentlig forbedret. Med utsikter til et svakere arbeidsmarked er det også uheldig å svekke permitteringsordningen, selv om det er positivt at dagens regelverk for fiskeindustrien beholdes. Det er også et skår i gleden at jernbanesatsingen delvis finansieres med kutt i veibevilgningene. NHO er videre bekymret for kutt i fedrekvoten, økningen i kontantstøtte og å delvis beholde skatteklasse 2. Dette svekker arbeidslinjen og kvinners deltakelse i arbeidslivet.

I sum er imidlertid NHO godt fornøyd med et statsbudsjett som vrir pengebruken over til vekstfremmende investeringer i kunnskap, forskning og samferdsel og i nødvendige skattereduksjoner for næringslivet. –Vi har store forventninger om at denne omleggingen vil fortsette i budsjettet for 2015 og kommende år, sier Kristin Skogen Lund. 

 

Kontakt oss

Sverre Molandsveen

Avdelingsdirektør

sverre.molandsveen@nho.no
Telefon
23088127