Norges Bank bekrefter NHO-tall

- Norges Banks bedriftsundersøkelse bekrefter dessverre langt på vei forventningene hos våre bedrifter, sier NHO-direktør Petter Haas Brubakk.

NRK Dagsrevyen intervjuet mandag Adecco-sjef Anders Øwre-Johnsen (midten) og NHO-direktør Petter Haas Brubakk om vekstutsiktene i næringslivet.

Publisert 29.11.13

Økonomisk politikk og analyse

Denne uken presenterte NHO sin kvartalsrapport, med tall fra over 2000 bedrifter i Næringslivets Økonomibarometer. Her kom det frem at NHO-bedriftenes forventninger er de svakeste på fem år. Undersøkelsen har fått omfattende omtale, med over to hundre medieoppslag, og er allerede tatt i bruk av politikere.

I dag kom rapporten fra Norges Banks regionale nettverk av 328 bedrifter. Den bekrefter trenden med en svakere forventet vekst.

Noen av resultatene i Norges Banks undersøkelse:

  • moderat vekst i produksjonen de siste 3 månedene
  • nedjusterte forventninger for de neste 6 månedene
  • moderat vekst i industrien
  • lavere vekst enn ventet blant leverandørbedriftene
  • dempet vekst i byggevareindustrien
  • boligbyggingen ventet å avta fremover
  • Svak investeringsvekst.

- Dette er i stor grad sammenfallende med hva våre medlemsbedrifter forteller oss, sier Brubakk. Han understreker at NHO ikke har varslet en "bråstopp" i norsk økonomi, men at veksten har bremset opp gjennom 2013.

- Og vi har formidlet bedriftenes forventninger for neste år, som er de svakeste siden finanskrisen, sier Brubakk.

Forklaringer
I rapporten fra Norges Banks regionale nettverk står det: "Oljeleverandørene ventet litt lavere vekst de neste 6 månedene, og forventningene var nedjustert fra forrige runde. Kontaktene viste til at svakere vekst i etterspørselen, tiltakende konkurranse og høy kapasitetsutnytting bidrar til å dempe veksten".

Dette bekrefter også NHOs forklaringer i Økonomisk Overblikk. Ved presentasjonen av økonomibarometeret tirsdag ble to grunner til avtakende vekst påpekt: tap av markedsandeler i leverandørindustrien og økte kapitalkrav til bankene. Det siste mener NHO har ført til strammere utlånspraksis:

- Lav europeisk etterspørsel har lenge vært en utfordring sammen med det høye norske kostnadsnivået. Men vi må også lete etter andre årsaker til lavere vekst. Norge har innført de nye kapitalkravene til bankene tidligere enn resten av EU. Også ifølge Norges Bank har dette ført til en strammere kredittpraksis. Høyere renter reduserer de allerede lave investeringene og den økonomiske aktiviteten, sier Brubakk.