Nyhetsarkiv

 1. NHO-bedriftene mest positive på Østlandet

  22. september 2016, KVARTALSRAPPORT | Økonomisk politikk og analyse, Statsbudsjettet

  Det er litt bedre stemning blant NHOs medlemsbedrifter, men de regionale forskjellene er fortsatt tydelige, viser Næringslivets økonomibarometer.

 2. Gryende optimisme hos NHOs medlemsbedrifter

  16. juni 2016, NHOs KVARTALSRAPPORT | Økonomisk politikk og analyse

  Stimulansene i den økonomiske politikken begynner å virke og bør dempes i neste års budsjett for å gi rom for ny vekst i næringslivet, sier NHO-økonom Dag Aarnes.

 3. Over 50 000 jobber i sjømat

  5. april 2016 | Økonomisk politikk og analyse

  For første gang sysselsetter fiskeri- og havbruksnæringen nå over 50 000 årsverk i Norge. Men uten bedre rammevilkår vil mange av bedriftene ikke ha mulighet til å øke sysselsettingen.

 4. Kvartalsrapporten: Omstillingen på vent

  5. mars 2016 | Økonomisk politikk og analyse

  Vi får ikke omstilling og nye arbeidsplasser uten vekst i investeringene. Men bedriftsinvesteringene i fastlandsøkonomien falt i fjor for tredje året på rad.

 5. Vil dempe oljepengebruken

  4. mars 2016 | Økonomisk politikk og analyse, Statsbudsjettet

  Neste års statsbudsjett bør ha en lavere vekst i oljepengebruken, mener NHO, av hensyn til omstilling og bærekraft, renter og valutakurs.

 6. Kan bli verre med gal politikk

  15. desember 2015, KVARTALSRAPPORT | Økonomisk politikk og analyse

  Norske bedrifter tegner et relativt dystert bilde av norsk økonomi i dag. NHO tror på ny oppgang neste år, men det vil være betinget av at politikken bygger opp om omstillinger og vekst.

 7. Oljeoppgang i 2018

  18. november 2015, KONJUNKTURRAPPORT | Økonomisk politikk og analyse, Energi og klima

  Investeringene på norsk sokkel vil falle også i 2016 og 2017, men ventes å øke betydelig igjen både i 2018 og 2019.

 8. Dårlig utsikter, men tegn på økte investeringer

  23. september 2015, KVARTALSRAPPORT | Økonomisk politikk og analyse

  - Markedsutsiktene fremover er tydelig negative, slik de var under finanskrisen. Til tross for dette kan det være forsiktige tegn til økte investeringer, sier avdelingsdirektør Dag Aarnes om NHOs kvartalsrapport.

 9. Omstillingens dramaturgi

  14. september 2015 | Økonomisk politikk og analyse, Forskning og innovasjon

  - Vi står midt i en omstilling som vil føre til varige og fundamentale endringer i norsk samfunn og næringsliv, skriver Anita Krohn Traaseth, Innovasjon Norge, Arvid Hallén, Norges forskningsråd og Kristin Skogen Lund, NHO.

 10. Småbedrifter mest positive

  26. august 2015 | Økonomisk politikk og analyse, Småtinget 2015

  Småbedrifter har et mer optimistisk syn på nær fremtid enn store bedrifter. Det viser ferske tall fra NHOs bedriftsundersøkelse som slippes i forbindelse med Småtinget.

 11. Omstilling er viktigst

  25. august 2015, Statsbudsjettet 2016 | Økonomisk politikk og analyse, Statsbudsjettet

  - Det er ikke tid for kortsiktige tiltak som ikke gir langsiktig effekt. Derfor trenger vi vekstskapende skattelettelser og mer forskning, utdanning og samferdsel, sier NHO i sitt innspill til Regjeringens budsjettkonferanse.

 12. Handlingsregelen god for Norge

  18. juni 2015, THØGERSEN-UTVALGET | Økonomisk politikk og analyse

  - Handlingsregelen har tjent Norge vel. Nå er det viktig at vi blir mindre oljeavhengig og får flere bein å stå på, sier NHO-direktør Petter Haas Brubakk.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
>