Nyhetsarkiv

 1. Handelens velsignelse

  21. mars 2018, NHOs KVARTALSRAPPORT | Økonomisk politikk og analyse

  - Globaliseringen har vært en velsignelse for Norge. Vår velstand er i stor grad tuftet på handel, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum – som er bekymret for økende proteksjonisme.

 2. NHOs kvartalsrapport: Moderat oppsving

  20. mars 2018 | Økonomisk politikk og analyse

  NHO-bedriftene melder nå om flere ansettelser, færre oppsigelser og tiltakende knapphet på kompetent arbeidskraft, i en fersk medlemsundersøkelse.

 3. Bra med nytt inflasjonsmål

  2. mars 2018 | Økonomisk politikk og analyse

  -NHO er positive til regjeringens justering av inflasjonsmålet fra 2,5 til 2,0 prosent. Dette vil bringe målet på linje med inflasjonsmålene i de fleste øvrige industriland, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

 4. NHOs kvartalsrapport: Oppgang i forsiktig tempo

  11. desember 2017, NHOs KVARTALSRAPPORT | Økonomisk politikk og analyse

  Oppgangen i norsk økonomi har fått bedre fotfeste, men bedringen skjer i et forsiktig tempo, viser NHOs siste kvartalsrapport. Den peker også på viktigheten av arbeidsinnsats for å finansiere velferdsstaten.

 5. Nødvendig med sporskifte i offentlig sektor

  29. september 2017 | Økonomisk politikk og analyse

  Sammenliknet med mange andre land har Norge en svært stor offentlig sektor. Holder vi oljesektoren utenfor, utgjør offentlige utgifter nesten 60 prosent av verdiskapingen.

 6. Kvartalsrapporten: Oppturen favner bredere

  28. september 2017 | Økonomisk politikk og analyse

  - I nær sagt samtlige næringer er det stadig flere bedrifter som går godt og sier at utsiktene er bedre. Oppgangen blir omsatt i økt etterspørsel og økte investeringer fremover, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

 7. Økonomibarometer: Den nye normalen i sikte

  27. juni 2017, NHOs kvartalsrapport | Økonomisk politikk og analyse

  - Det verste er over. Den nye normalen for norsk økonomi er i sikte, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

 8. Så mye bidrar din bedrift til samfunnet

  27. juni 2017 | Økonomisk politikk og analyse, Østfold, Agder, Buskerud, Finnmark, Innlandet, Møre og Romsdal, NHO Arktis, Nordland, Oslo og Akershus, Rogaland, Seriøst arbeidsliv og samfunnsansvar, Skatter og avgifter, Sogn og Fjordane, Telemark, Trøndelag, Vestfold og Telemark, Vestlandet

  Hvor mange elevplasser bidrar din bedrift til? Hvor mange meter vei? Nå kan du beregne samfunnsbidraget fra din bedrift.

 9. NHOs sjeføkonom: Flere vårtegn for norsk økonomi

  4. april 2017, NHOs KVARTALSRAPPORT | Økonomisk politikk og analyse

  Den positive utviklingen fra siste halvdel av 2016 fortsetter for norske bedrifter. På område etter område peker pilene nå den rette veien. Men omstillingen drøyer likevel, viser NHOs siste kvartalsrapport.

 10. Perspektivmeldingen: - Flere i arbeid er vinn-vinn

  31. mars 2017 | Økonomisk politikk og analyse

  - Det viktigste svaret på utfordringene som regjeringen tegner opp i Perspektivmeldingen er like enkelt som det er vanskelig: Å få flere i jobb, sier Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO.

 11. Positive signaler i industrimeldingen

  31. mars 2017 | Økonomisk politikk og analyse, Energi og klima, Forskning og innovasjon, Offentlige anskaffelser

  – Industrimeldingen inneholder mange gode og konkrete tiltak som kan bidra til økt verdiskaping og flere nye jobber, sier Svein Oppegaard i NHO.

 12. Norsk Industri: Økt vekst i år

  31. januar 2017 | Økonomisk politikk og analyse

  Det blir totalt sett økt vekst i både norsk og internasjonal økonomi i år. Det fremgår av årets konjunkturrapport, som Norsk Industri presenterte tirsdag.

 13. 10 viktige politiske gjennomslag for NHO i 2016

  27. desember 2016 | Økonomisk politikk og analyse

  – NHO har i år oppnådd mye for å skape bedre vilkår for bedriftene, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund. Her er listen over noen av de viktigste gjennomslagene.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
>