PRODUKTIVITETS-KOMMISJONEN

- Produktiviteten må opp

- Det er bra at regjeringen har nedsatt en kommisjon for å øke produktiviteten, sier NHO-president Tore Ulstein.

Tore Ulstein, president i NHO og visekonsernsjef i Ulstein Group.

Publisert 07.02.14

Økonomisk politikk og analyse

- Praktisk talt ingen jobber mer effektivt enn nordmenn. Men selv om produktiviteten i Norge er høy, har den flatet ut de siste årene. Reallønna har nå økt mer enn produktiviteten. Derfor er det bra at regjeringen har nedsatt en kommisjon for å øke produktiviteten, sier NHO-presidenten.

- I et land med høy sysselsetting er økt produktivitet den aller viktigste kilden til økt verdiskaping. Vi er glade for at denne kommisjonen vil legge så stor vekt på selve verdiskapingen i vårt samfunn. Det er også viktig at kommisjonen skal se på både privat og offentlig sektor. 

Adm. direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri kommenterer Produktivitetskommisjonen

Stein Lier-Hansen: Det er kostbart å produsere velferd

Ulstein: Svar på politiske tiltak
Men et mål om økt produktivitet gir i seg selv ingen svar på hvordan politikken bør utformes. Å sikre god produktivitetsutvikling over tid handler mye om å sette inn ressurser og forstå virksomheter og sektorer med høy produktivitet og lønnsomhet både nasjonalt og internasjonalt. 

- Vi håper Produktivitetskommisjonen kan gi svar på hvilke politiske tiltak som kan fremme slik omstilling og innovasjon og dermed økt samlet verdiskaping i norsk økonomi. Dette kan gi nyttige innspill til hvordan norsk økonomi og norsk næringsliv kan utvikles, og hvordan bli mer lønnsom og bedre rustet til å takle de utfordringer vi vil møte i fremtiden, sier Ulstein. 

Kontakt oss

Øyvind Lind-Fossen

Informasjonssjef

Kommunikasjon

Oyvind.lind.fossen@nho.no
Mobil
95241338