NY RAPPORT

Servicesektorens utvikling

NHO Service har laget den til nå mest omfattende dokumentasjon på servicesektorenes utvikling i Norge.

Faksimile av NHO Service' rapport

Publisert 18.12.13

Økonomisk politikk og analyse, Offentlig sektor og næringslivet

Alle bransjene er gått så nøye gjennom som det pr i dag er mulig ut fra de tall som er tilgjengelig.

Den nyskapende rapporten vil være nyttig for alle som er opptatt av tjenestesektorens voksende betydning og utvikling. NHO Service er nå et mangfoldig fellesskap av spennende bedrifter over hele landet. Det er fra de minste gründerbedrifter til verdensomspennende selskaper.

Det er første gang materialet presenteres samlet i én publikasjon. I tillegg beskrives sentrale utviklingstrekk og trender for de aktuelle bransjene det siste året.

- Arbeidet med gode statistikker, fakta og analyse av våre medlemmers betydning for samfunnet, er helt sentralt i vårt arbeid for økt gjennomslag, skriver adm. direktør Petter Furulund i forordet.