-Skummelt for fastlandsindustrien

-Det tegner seg et skummelt bilde for fastlandsindustrien. Særlig utfordrende er det for prosessindustrien der vi ser den svakeste utviklingen i moderne tid, konkluderer Norsk Industri i sin Konjunkturrapport for 2014.

Knut Sunde i Norsk Industri forteller mer om hva som står i rapporten.

Publisert 04.02.14

Økonomisk politikk og analyse

- Denne virkeligheten må vi ta med oss inn foran vårens tariffoppgjør.  Da kan vi få testet frontfagmodellen.  Jeg gjentar at vi under dette oppgjøret må se 2-tallet.  Det betyr ikke nødvendigvis to blank, men vi må lande et sted mellom 2,0 og 2,99.  Nå har kronen svekket seg den senere tid, men det er fra et veldig høyt nivå.  Fortsatt er det slik at våre lønninger i lang tid har vokst mer enn i de landene vi konkurrerer med slik at vi i fjor hadde et nivå som lå 60 prosent over. Dette skaper for store ulemper for Norge, sier Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri.

- Midt oppe i dette dramatisk bildet er det ekstra viktig å redusere de særnorske skattene, sa Lier-Hansen. Norsk Industri skriver at Industribedriftene i Norge har en forventning om fire prosent vekst i omsetning og eksport i 2014. Årets lønnsoppgjør og internasjonal valutauro vil ha stor betydning for lønnsomheten. 

Les hele rapporten her.

 

 

Kontakt oss

Øyvind Lind-Fossen

Informasjonssjef

Kommunikasjon

Oyvind.lind.fossen@nho.no
Telefon
23088222