Store seire

- Den nye regjeringens endringer i statsbudsjettet er viktige skritt i riktig retning, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Kristin kommenterer statsbudsjettet i Vandrehallen.

Publisert 08.11.13

Økonomisk politikk og analyse

NHO ser store seire for næringslivet i tilleggsproposisjonen som ble lagt frem i dag.

- Forslaget innebærer en omlegging av norsk økonomisk politikk i retning av skattereduksjoner og vekstfremmende investeringer, slik næringslivet lenge har bedt om. Nå har vi store forventninger om at denne omleggingen fortsetter for 2015 og fremtidige budsjetter, sier Skogen Lund. 

I dagens situasjon er det riktig med skattereduksjoner som gir grunnlag for ny vekst i næringslivet. NHO er fornøyd med reduksjon av den alminnelige skattesatsen til 27 prosent. Regjeringen åpner også for ytterligere vekstfremmende skattelettelser blant annet i arbeidet med selskapsskattereform.  

Fjerning av arveavgiften er et viktig gjennomslag som vil lette generasjonsskifte for mange norske bedrifter.

Viktige skritt i riktig retning

- Vi mener redusert sats er den beste måten å avvikle den særnorske formuesskatten på, og denne nedtrappingen må fortsette slik at hele formuesskatten er fjernet i løpet av stortingsperioden, sier Skogen Lund. 

NHO er videre fornøyd med økte midler til vekstfremmende investeringer i samferdsel, kunnskap og næringsrettet forskning. Lavere underliggende utgiftsvekst gjør dette til et ansvarlig budsjett. Det er positivt med økte veibevilgninger, men NHO er kritisk til manglende bevilgninger til helt nødvendig drift og vedlikehold på jernbanen. Det er oppløftende med etterutdanning for lærere og at regjeringen vil øke lærlingtilskuddet, selv om økningen er liten.

- Næringslivet har lenge ønsket dette for å kunne skape flere lærlingplasser for ungdom, og tilskuddet bør i kommende budsjetter opp til nivået for en skoleplass, sier Skogen Lund.  

Det er bra at regjeringen prioriterer næringsrettet forskning ved å heve beløpsgrensen i SkatteFUNN-ordningen, øke rammene til Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) og styrke næringsPhD-ordningen.

- Vi forventer en videre opptrapping av disse viktige virkemidlene i forbindelse med 2015-budsjettet, avslutter Kristin Skogen Lund. 

Kontakt oss

Sverre Molandsveen

Avdelingsdirektør

sverre.molandsveen@nho.no
Telefon
23088127