KONJUNKTURRAPPORT

- Stygge signaler

Norsk Industris Konjunkturrapport 2014 har fått stor omtale denne uken. Hør adm. direktør Stein Lier-Hansens beskrivelse av tilstanden i industrien – der han blant annet ser "stygge signaler" for leverandørindustrien.

Stein Lier-Hansen beskriver tilstanden i prosess- og leverandørindustrien.

Publisert 07.02.14

Økonomisk politikk og analyse