Bra med konkurranse om godstogterminaler

Konkurranseutsetting vil gi økt innovasjon og produktivitet og styrke godstogsdriftens konkurransekraft, mener næringspolitisk direktør i NHO Logistikk og Transport, Erling Sæther.

Erling Sæther, Næringspolitisk direktør i NHO Logistikk og Transport

Publisert 14.05.14

Samferdsel, Statsbudsjettet

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen at Jernbaneverket overtar disposisjonsretten til godstogterminalene og at driften konkurranseutsettes slik at mer enn en terminaldriver kan konkurrere om tjenestene på samme terminal. 

-Dette er meget positivt og i tråd med våre anbefalinger, sier Sæther.

Den første terminalen som settes på konkurranse er Ganddal i Stavanger. Deretter kommer de øvrige på rekke og rad. Regjeringen går med dette grepet motsatt vei av den rødgrønne regjeringen, som ønsket å legge all terminaldrift under staten.

- Gjennom dette grepet legger regjeringen til rette for et nytt marked; drift av godsterminaler, sier Sæther, som mener det er mange interessante aktører i dette markedet.