Bra med nytt inflasjonsmål

-NHO er positive til regjeringens justering av inflasjonsmålet fra 2,5 til 2,0 prosent. Dette vil bringe målet på linje med inflasjonsmålene i de fleste øvrige industriland, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

#205

Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO. Fotograf: Moment Studio

Publisert 02.03.18

Økonomisk politikk og analyse

Når perioden med rask innfasing av oljepenger er over, er det ikke lenger riktig å sikte mot en høyere prisvekst i Norge enn i landene rundt oss. Dermed er også tiden for en særnorsk lønnsutvikling forbi. Omleggingen tydeliggjør det ansvaret arbeidslivets parter har for å sikre en lønnsvekst på linje med konkurrentlandene fremover. Dette er i tråd med den praksis som partene allerede har tatt inn over seg i lønnsoppgjørene de siste årene, og som vil måtte videreføres.

Omleggingen reflekterer langt på vei Norges Banks praktiske utøvelse av pengepolitikken de siste årene, og bør følgelig få liten betydning for kronekursen fremover.

Det er positivt at forskriften legger opp til at Norges Bank skal sikte mot «høy og stabil produksjon og sysselsetting» og bidra til å hindre finansielle ubalanser. Det tydeliggjør at rentesettingen ved målkonflikter også skal ta hensyn til utviklingen i sysselsettingen på lengre sikt, sier Dørum.